Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Las w Poezji 2019

To czy będzie woda i las zależy tylko od nas 

J. Mirowski

W dniu 29.10. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W imprezie uczestniczyli gości:  sekretarz gminy p. Małgorzata Kowalska, przedstawiciel Rady Miejskiej Andrzej Włóczyk, członkowie Zarządu TPL Anna Bujmiła,  Zdzisław Siewiera, Ryszard Pagacz, Edward Dziedzic, wiceprezes OZ/PTTK, członkowie Zarządu  RR PSP w Zawadzkiem, Dyrektorzy szkół, rodzice, redaktorzy Strzelca Opolskiego i Krajobrazów Zawadzkiego.

W  konkursie wzięło udział 63  uczestników z 16 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się dużą popularnością.

 Uczestnicy wystąpili w  czterech kategoriach: I kat: dzieci przedszkolne i, II kat: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej, III kat:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kat: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych). Jury 7-osobowe (przedstawiciele Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, Sekretarz Gminy, nauczyciele)  pod przewodnictwem p. Agnieszki Jamrozik oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Na wstępie i w czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 6b – grając na waltorni oraz zabawiała śpiewem Hania Elektorowicz z kl.8a PSP Zawadzkie.

Główne cele konkursu zostały w pełni zrealizowane, a należą do nich: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych, prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej, polonistycznej, a także impreza na której ujawniają się „młode talenty aktorskie”.