Lista aktualności Lista aktualności

Obchody 95 lecia Lasów Państwowych

15 października 2019 r. w Nadleśnictwie Zawadzkie odbyły się uroczyste obchody 95-lecia powstania Lasów Państwowych połączone ze Świętem Drzewa i otwarciem zbiornika wodnego.

Zaproszeni Goście w osobach Starosty Strzeleckiego Józefa Swaczyny, Członka Zarządu Powiatu Janusza Żyłki, Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego, Wiceburmistrza Kolonowskiego Konrada Wacławczyka, Wójta Jemielnicy Marcina Wycisło, Wójta Krupskiego Młyna Franciszka Sufy, Naczelnika RDLP w Katowicach Stanisława Wypycha oraz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji zapoznali się z historią Lasów Państwowych. Uczestniczyli również w pamiątkowym posadzeniu cisa, który został wyhodowany z nasion poświęconych przez papieża Benedykta XVI.

W drugiej części spotkania, wspólnie z dziećmi i młodzieżą posadzone zostały drzewka jarzębu w ramach tradycyjnego „Święta Drzewa” – imprezy odbywającej się już od 2008 r pod auspicjami Klubu Gaja. Nadleśniczy Grzegorz Furmański witając przybyłych do Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie, opowiedział o niezliczonych korzyściach jakie dają nam drzewa i zachęcił wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Drzewa pełnią ważną funkcję przyrodniczą, ale wpływają także pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza, łagodzą skutki wysokich temperatur, wytwarzają korzystny mikroklimat, mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.

Uroczystość zakończono na terenie leśnictwa Krupski Młyn, gdzie dokonano przecięcia wstęgi na zbiorniku wodnym wybudowanym w ramach projektu Małej Retencji Nizinnej. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza
i pożary.