Lista aktualności Lista aktualności

Jemioła zagraża lasom

5 sierpnia b.r. na terenie leśnictwa Łaziska odbyło się spotkanie dotyczące zamierania drzewostanów sosnowych i roli, jaką odgrywa w nim jemioła rozpierzchła. Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie, Grzegorza Furmańskiego, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Strzeleckiego, lokalnych samorządów z Kolonowskiego i Jemielnicy.

Oprócz wymienionego gatunku na drzewach liściastych powszechnie występuje jemioła pospolita, której znaczenie nie jest tak istotne. Jemioła jest półpasożytem, do swojego rozwoju potrzebuje wody i soli mineralnych które czerpie z rośliny żywicielskiej. W trakcie swojego wzrostu nieustannie odparowuje wodę, przez co osłabia drzewo. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresach deficytu wody, ponieważ w przypadku masowego występowania doprowadza do zamierania pojedynczych drzew a w następstwie całych drzewostanów. Owoce jemioły są chętnie zjadane przez ptaki, szczególnie przez drozdy i jemiołuszki i w ten sposób jemioła infekuje kolejne drzewa . Jedynym sposobem walki z tym półpasożytem jest wycinanie opanowanych przez nią drzew.

Na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie jemioła pojawiła się masowo w 2018 r.w drzewostanach sosnowych leśnictwa Łaziska, Jaźwin i Kolonowskie oraz w lasach prywatnych. W celu ochrony sąsiednich, zdrowych drzewostanów zakładane są tzw. zręby sanitarne których głównym zadaniem jest likwidacja ognisk jemioły. Aktualnie zachodzi potrzeba pilnego wycięcia ok. 9 ha lasu w rejonie leśniczówki Łaziska. Powyższe cięcia mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania jemioły na sąsiednie drzewostany. Zjawisko zamierania lasów z w/w przyczyny występuje w zachodniej i centralnej Polsce, w tym zachodniej części Opolszczyzny.


Leśnicy wspierają samorządy!

Blisko 2 mln zł przekazali leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - samorządom z województw: Śląskiego, Małopolskiego i Opolszczyzny. Pieniądze przeznaczone są na budowę lokalnej infrastruktury drogowej. Uroczyste przekazanie dotacji odbyło się w samo południe. W uroczystości udział wzięli Józef Kubica - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Michał Woś - Wiceminister Sprawiedliwości. Obecni byli również samorządowcy oraz szefowie 11 Nadleśnictw, na terenie których będą realizowane dofinansowane inwestycje.

16 lipca b.r. odbyła się uroczystość przekazania czeków przez Lasy Państwowe w ramach wspomagania administracji publicznej.

W naszym regionie wsparcie otrzymała Gmina Jemielnica w wysokości 85 tys. zł na przebudowę mostu w Łaziskach oraz Gmina Krupski Młyn w wysokości 100 tys. zł na przebudowę drogi z Potępy do Żyłki.


Nowa odsłona serwisu czaswlas.pl

Dzięki stworzonemu przez Lasy Państwowe serwisowi czaswlas.pl każdy może w prosty sposób zaplanować wypoczynek z przyjaciółmi lub rodziną na łonie natury w ulubionym zakątku Polski. – Jedną z trzech funkcji lasów jest udostępnianie ich społeczeństwu. Nowa odsłona naszego serwisu turystycznego jest realizacją tej funkcji. Chcemy ułatwić Polakom - zamkniętym z powodu pandemii przez wiele miesięcy w domach - wyrwanie się z pełnych betonu, hałasu i smogu miast, by mogli odpocząć w bliskości przyrody korzystając z infrastruktury turystycznej, którą dla nich tworzymy – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych. - Liczymy też, że więcej osób doceni urodę polskich lasów i pracę dbających o nie leśników – dodaje.

W serwisie czaswlas.pl za pomocą prostej wyszukiwarki, zintegrowanej ze szczegółową mapą, można szybko i łatwo znaleźć, np:

 • parkingi lub miejsca postoju, gdzie najwygodniej będzie zostawić samochód;
 • szlaki turystyczne: piesze, rowerowe lub konne, które zapewnią po drodze najpiękniejsze widoki i najwięcej atrakcji;
 • ścieżki edukacyjne lub historyczne, przejście którymi dostarczy także nieco wiedzy;
 • punkty widokowe, które mogą być celem wyprawy;
 • miejsca biwakowania lub wiaty turystyczne, które pozwolą po drodze nieco odpocząć, a często też rozpalić ognisko czy skorzystać z toalety.

Osoby planujące dłuższy pobyt w lesie mogą dzięki czaswlas.pl zapoznać się także z bazą noclegową Lasów Państwowych. Oferujemy setki miejsc w ośrodkach wypoczynkowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i kwaterach myśliwskich, a także pokoje gościnne. Miłośnicy nocowania pod gołym niebem mogą rozbić namiot na jednym z kilkunastu pół biwakowych, kempingów lub w wyznaczonych miejscach biwakowania.

Na stronach leśnego przewodnika turystycznego można dowiedzieć się o usytuowaniu obiektów, możliwościach dojazdu, rodzaju i standardzie usług, wyposażeniu oraz okolicznych atrakcjach turystycznych. Użytkownik może ocenić obiekt i podzielić się opinią z innymi użytkownikami serwisu.

Opisy ponad 17 tys. obiektów oraz ich zdjęcia są na bieżąco aktualizowane.

Dla osób, które lubią gotowe propozycje spędzenia czasu zostały przygotowane „Pomysły na wyprawy”. Są to plany weekendowych wypraw z wykorzystaniem obiektów dostępnych w portalu czaswlas.pl. Każda z wypraw została przygotowana z myślą o konkretnej grupie użytkowników, np. chcących spędzić czas aktywnie, interesujących się historią czy tych, którzy wolą skupić się na obserwacji przyrody.

 

W serwisie czaswlas.pl można znaleźć także porady, których przestrzeganie sprawi, że czas spędzony w lesie będzie bezpieczny zarówno dla nas, jak i dla otaczającej nas przyrody.

 

A ci, którzy z jakiegoś powodu nie mogą wybrać się do lasu, mogą posłuchać na czaswlas.pl jego odgłosów dzięki Leśnej strefie relaksu.

 


Leśnicy z Nadleśnictwa Zawadzkie u Jubliata

Nadleśniczy Grzegorz Furmański wraz Zastępcą Nadleśniczego Zbigniewem Brzezińskim oraz leśniczym leśnictwa Krupski Młyn Zbigniewem Sumą odwiedzili najstarszego, emerytowanego pracownika nadleśnictwa Pana Wacława Kobędzę.

Pan Wacław ukończył niedawno 90 lat, czuje się dobrze.

Wszyscy życzymy mu dalszych długich lat życia w zdrowiu oraz kolejnych jubileuszy.

Panowie umówili się na kolejne świętowanie za 10 lat!


Rozstrzygnięcie konkursu "STOP ŚMIECIOM W LESIE"

Nadleśnictwo Zawadzkie serdecznie dziękuje za bardzo liczny udział przedszkolaków i uczniów za udział w konkursie "stop śmieciom w lesie". Dziękujemy również nauczycielom i opiekunom za przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w rywalizacji.

Do konkursu wpłynęło 141 prac plastycznych oraz 5 filmów.

Lista Zwycięzców:

 • Kategoria Przedszkola ( 22 prace konkursowe):

1 miejsce Zofia Wojtakowska z Oddziału przedszkolnego PSP Staniszcze Małe-Spórok

2 miejsceStefania Pros z Oddziału Przedszkolnego PSP Staniszcze Małe-Spórok

3 miejsce Przedszkolaki z PP nr 2z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Wyróżnienie:Przedszkolakiz PP w Jemielnicy

 

 • Kategoria  klasy I-III szkoły podstawowe ( 106 prac konkursowych):

1 miejsce Bartłomiej Mrozek z PSP Staniszcze Wielkie

2 miejsce Arkadiusz Ploch z PSP Piotrówka

3 miejsce Antonina Mrozek z PSP Staniszcze Wielkie i Liliana Pacanowska z PSP Zawadzkie

Wyróżnienie: Mateusz Zych z PSP Staniszcze Małe-Spórok, Dominika Kandziora z PSP Żędowice i Marceli Grabiec z PSP w Piotrówce

 

 • Kategoria klasy IV-VI szkoły podstawowe ( 13 prac konkursowych):

1 miejsce Julia Malik z PSP Staniszcze Małe-Spórok

2 miejsce Andrea Kulik z PSP w Kielczy

3 miejsce Martyna Pros z PSP Staniszcze Małe-Spórok

 

 • Kategoria klasy VII-VIII szkoły podstawowe ( 4 prace konkursowe):

1 miejsce Emilki Brodziak z PSP w Krupskim Młynie

2 miejsce Paulina Zaręba z PSP w Krupskim Młynie

3 miejsce Remigiusz Imiełowski z PSP w Zawadzkiem

 

 • Kategoria szkoły ponadpodstawowe ( 1 praca konkursowa):

1 miejsce Wojciech Nowak z ZSP w Zawadzkiem

 

Wszystkim Zwycięzcom gratulujemy!


Wystawa Ojcowie Niepodległości- spotkanie

Od początku maja Nadleśnictwo Zawadzkie jest gospodarzem plenerowej wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”. W głównej części wystawy prezentowanych jest sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

18 maja b.r. na zaproszenie Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego, ekspozycję zwiedzili: Starosta Strzelecki, Burmistrzowie i Wójtowie z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Jemielnicy, Wielowsi, Krupskiego Młyna i Dobrodzienia, Komendanci Powiatowi Policji i Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich oraz Komisariatu Policji w Zawadzkiem.

Pierwsze wspólne spotkanie w tym gronie po okresie pandemii stało się okazją do omówienia bieżących spraw, dotyczących ogólnej sytuacji lasów i leśnictwa w regionie.


Lotnicze zabiegi ochronne

W maju, w wybranych drzewostanach Nadleśnictwa Zawadzkie prowadzone będą zabiegi ograniczające masowe i wzmożone występowanie populacji osnui gwiaździstej. Te zabiegi to konieczność warunkująca zachowanie trwałości drzewostanów sosnowych.

Osnuja gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią się igłami sosny, początkowo starszych roczników,
a następnie igłami majowymi. Larwy osnui gwiaździstej osiągają wielkość zaledwie
5-20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich ilościach, że skutki ich intensywnego żerowania mogą przybierać formę tzw. gołożerów, kiedy pędy sosen na dziesiątkach hektarów zostają ogołocone z igieł.

Ponieważ sosna zwyczajna dominuje w naszych lasach, masowe pojawy (gradacje) osnui grożą zamieraniem całych drzewostanów. W starszym piśmiennictwie osnuję gwiaździstą nazywano nawet „trądem”, co świadczy o skali zniszczeń dokonywanych przez tego owada. W okresie II wojny światowej proces obumierania drzewostanów wskutek masowych pojawów osnui gwiaździstej przybrał wręcz charakter klęski.
W pierwszych latach po II wojnie światowej masowe występowanie osnui gwiaździstej obejmowało kompleksy borów sosnowych na obszarze między Katowicami, Opolem, Raciborzem, Wieluniem i Częstochową. W 1947 roku  osnuja gwiaździsta występowała na łącznej powierzchni 80 tys. ha. Drzewostany uszkodzone silnymi żerami prześwietlającymi i pełnymi, nie wykazujące regeneracji utraconego igliwia, a jednocześnie zagrożone nadmiernym pojawem szkodników wtórnych usunięto.
W roku 1948 podjęto decyzję o wycięciu zrębami zupełnymi około 400 ha takich drzewostanów. Obecnie, efekty mogłyby być równie poważne. Owadom liściożernym (igłożernym) sprzyjają warunki klimatyczne: łagodna zima, która nie redukuje ich populacji, a wiosenna susza osłabia odporność drzew.

Nas leśników, do zachowania trwałości lasów obliguje prawo i wykonując systematyczne prace prognostyczne, poszerzamy wiedzę o możliwości masowych pojawów owadów liściożernych. W przypadku m.in. osnui gwiaździstej służą do tego wykonywane jesienią poszukiwania larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Ten
i kolejne etapy prac prognostycznych (obserwacje rójki i liczenie jaj w koronach) nadzoruje wyspecjalizowane Zespoły Ochrony Lasu (ZOL), w przypadku naszego Nadleśnictwa ZOL w Opolu.

W leśnictwie na bieżąco, stosowanych jest wiele działań biologicznych o charakterze profilaktycznym i ochronnym. Najistotniejsze, to wzmacnianie odporności drzewostanów, polegające na dostosowywaniu ich składu gatunkowego do warunków przyrodniczych, różnicowaniu struktury gatunkowej i wiekowej. Ich efekty będziemy jednak obserwować dopiero po wielu latach.

Wykazane podczas prac prognostycznych, przekroczone liczby krytyczne (liczby owadów wskazujące na możliwość powstania gołożerów) są jednak sygnałem, że jedyną możliwością ograniczenia populacji jest zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin. To ważne - zabiegi ograniczające z użyciem środków ochrony roślin
i wykorzystaniu aparatury lotniczej nie są prewencją i nie prowadzi się ich na tzw. wszelki wypadek. Wykonuje się je wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia trwałości drzewostanów.

Planowane zabiegi organizowane są zgodnie z przepisami regulującymi stosowanie środków ochrony roślin, m. in. z wypełnieniem ustawowego obowiązku zgłoszenia min. 40 dni wcześniej do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa planów zabiegów. Do ostatniego dnia, zakwalifikowane do zabiegów powierzchnie są weryfikowane przez profesjonalistów z Zespołu Ochrony Lasu na wypadek zmian pogody, załamania się gradacji, choćby w efekcie działalności naturalnych wrogów owadów, składających się na zespół czynników tworzących opór środowiska.

Na wyznaczonych powierzchniach pól zabiegowych wykonywany jest tylko jeden zabieg ograniczania populacji owada w roku, w przeciwieństwie do upraw rolnych traktowanych środkami ochrony roślin wielokrotnie w sposób totalny. Termin „ograniczanie”, nie jest używany tutaj bez powodu, bowiem w leśnictwie zabiegi ochronne nigdy nie mają na celu całkowitego wyeliminowania populacji owadów liściożernych, zagrażających trwałości drzewostanów, a jedynie ograniczenie ich liczebności do poziomu nie stanowiącego zagrożenia dla chronionych drzew leśnych. Owady, których populacje są ograniczane stanowią bowiem naturalny składnik ekosystemów.

Zabiegi ograniczania osnui gwiaździstej prowadzone będą z zastosowaniem środka ochrony roślin o nazwie handlowej Dimilin 480 SC. Preparat ten zawiera w 1 litrze koncentratu stężonej zawiesiny 480 g (40,03%) diflubenzuronu. Dimmilin 480 SC jest powszechnie wykorzystywany w uprawach sadowniczych do selektywnego ograniczania liczebności m.in. populacji owocówki jabłkóweczki, owocówki śliwkóweczki, toczyka gruszowiaczka i miodówki gruszowej. Diflubenzuron to nazwa zwyczajowa substancji biologicznie czynnej, należącej do grupy syntetycznych inhibitorów syntezy chityny (inhibitorów linienia). Diflubenzuron stosowany w formie preparatu DIMILIN 480 SC wykazuje działanie żołądkowe, a więc ujawnia swą aktywność po spożyciu przez larwy np. potraktowanego nim igliwia sosnowego. Żołądkowe działanie diflubenzuronu polega na uniemożliwieniu produkcji chityny, co

powoduje, że larwa w trakcie linienia nie może zrzucić starego oskórka, w wyniku czego jej wzrost i przeobrażenie w owada doskonałego staje się  niemożliwe. Diflubenzuron działa więc selektywnie, bo tylko na roślinożerne stadia larwalne owadów. Ujawnia też działanie owicydowe (jajobójcze), co oznacza, że z jaj traktowanych tym preparatem nie wylęgają się larwy lub zamierają wkrótce po wylęgu. Preparat ten nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

 

Dimilin 480 SC będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU-5000. Insektycyd będzie aplikowany w dawce 0,10 l/ha, co odpowiada 48 g substancji aktywnej na 1 ha zagrożonego drzewostanu. Ultra mała dawka preparatu zgodnie z jego etykietą zostanie rozcieńczona wodą do objętości 2,4 l/ha oraz uzupełniona adiuwantem Ikar 95 EC do pożądanej objętości dawki cieczy użytkowej wynoszącej 3,10 l/ha.

Zainstalowany w kabinie samolotu system DGPS Agro składa się z wysokiej jakości odbiornika GNSS (Global Navigation Satellite Systems), który umożliwia prowadzenie samolotu w torze lotu z dokładnością do ±1 m. Technologia GPS oznacza, że zabieg jest wykonywany dokładnie na wcześniej wskazanych powierzchniach (polach zabiegowych), najbardziej narażonych na żerowanie larw osnui. Możliwe jest także precyzyjne wyznaczenie i omijanie stref ochronnych wokół cieków i zbiorników wodnych.

Rozpylana z powietrza mgiełka cieczy użytkowej osadza się w koronach drzew,
w zasadzie nie przenikając do niższych warstw lasu. Do jego dna dostaje się zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. Niemniej naszym ustawowym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. Informujemy także o 24-godzinnym okresie karencji, kiedy niewskazane jest zbieranie runa leśnego. Natomiast okres prewencji, czyli czasu po jakim od dokonania zabiegu na obszar, w którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta to okres do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin możliwe jest tylko w razie zachowania minimalnych odległości od wód, pasiek, dróg, nieużytków, czy osiedli ludzkich, przy wilgotności względnej powietrza nie mniejszej niż 60% i prędkości wiatru nie przekraczającej 3-4 m/s. Zabiegi wykonuje się przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie, minimalizując ryzyko zniesienia cieczy użytkowej na sąsiednie tereny
i spłukania jej z igieł.

Niewątpliwą zaletą lotniczej aplikacji insektycydu Dimilin 480 SC techniką ultraniskich dawek objętościowych jest fakt, że we właściwym i relatywnie krótkim terminie do środowiska zostanie wprowadzona minimalna dawka zawartej w nim substancji aktywnej.

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych, jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających
i pełnych, osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat.

Zabiegi prowadzone będą wyłącznie w godzinach wczesnorannych
i późnowieczornych, kiedy aktywność wszystkich owadów jest minimalna. To m.in. element prewencyjnej ochrony pszczół, zgodnej z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin.

Ograniczanie nadmiernej liczebności larw osnui gwiaździstej przeprowadzone zostanie na łącznej powierzchni 341 ha, w leśnictwach (Leśnictwie): Zarzecze –333 ha i Krupski Młyn – 8 ha, położonych (położonym) w zasięgu terytorialnym gmin (Gminy): Zawadzkie i Krupski Młyn .

 

Wszystkie środki ochrony roślin, również ten używany przeciwko osnui gwiaździstej, muszą posiadać rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, zgodną
z normami UE i krajowymi. Lasy Państwowe są też kontrolowane na okoliczność stosowania środków ochrony roślin. Począwszy od zakupów, składowania aż po utylizację pustych opakowań – wszystko podlega rygorystycznym regułom.
Samo wykonanie zabiegu podlega kontroli przez uprawnione instytucje zewnętrzne - Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Należy też dodać, że Lasy Państwowe finansują szereg badań nad wykorzystaniem do zwalczania szkodliwych owadów ich naturalnych wrogów – drapieżników bądź pasożytów.


Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na stanowisko podleśniczego

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje o trwającym naborze wewnętrznym na stanowisko podleśniczego.

Informacje i materiały do pobrania w załącznikach poniżej.


"Ojcowie Niepodległości" - Wystawa plenerowa

Zapraszamy na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”, którą od 5 do 23 maja ( z wyłączeniem 12 maja) można oglądać na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie przy ul. Strzeleckiej 6.

Wystawa jest usytuowana na wewnętrznym terenie Nadleśnictwa Zawadzkie i jest czynna od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

Wystawa składa się z 7 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych. Zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostało sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorami wystawy są dr Zofia Fenrych i Mateusz Lipko we współpracy z: Grzegorzem Czapskim, Maciejem Fryczem, Pawłem Miedzińskim, Magdaleną Ruczyńską, dr. Pawłem Skubiszem i prof. Włodzimierzem Suleją.

Wystawę IPN-u „Ojcowie Niepodległości” będą gościły wszystkie 38 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W latach 2020-2023 przemierzy ponad 6 tys. kilometrów w województwach śląskim i opolskim, a także części małopolskiego i świętokrzyskiego. Jej pierwszymi przystankami były nadleśnictwa Siewierz i Andrychów.

Następnym miejscem prezentacji, po Nadleśnictwie Zawadzkie, będzie Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, gdzie wystawę będzie można oglądać od 25 maja.

Materiały do pobrania


Kordelas Leśnika Polskiego dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie

15 kwietnia b.r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Grzegorz Furmański został uhonorowany najwyższym leśnym odznaczeniem. Kordelas Leśnika Polskiego odebrał z rąk Damiana Siebera, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Honorowe wyróżnienie  jest wyrazem uznania dla wieloletniej aktywności  w wielu sferach życia zawodowego ale też społecznego Nadleśniczego, dla którego rozwój Lasów Państwowych zawsze stanowił priorytet.  Nadanie Kordelasa zbiegło się w czasie z obchodzonym przez Grzegorza Furmańskiego jubileuszem 40 lat pracy w lasach.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął właśnie w Nadleśnictwie Zawadzkie, gdzie od 1985 r. przez 14 lat zajmował kolejno stanowiska: adiunkta, nadleśniczego terenowego oraz zastępcy nadleśniczego. W latach 1999 - 2009 pracował w służbach kontrolnych LP. Od 2009 r. do 2012 r.  zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej. Po 2015 r. kierował nadleśnictwem Turawa, a od 1 marca 2015 r. pełni funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie.

Otrzymanie takiego odznaczenia to wielki zaszczyt i marzenie każdego leśnika.

 Kordelas nadawany jest osobom, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Mogą go otrzymać również osoby spoza  środowiska leśników, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych.  Taka forma najwyższego wyróżnienia nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP.

Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej stali nierdzewnej - chromowej i zahartowanej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawiono logo Lasów Państwowych oraz napis Lasy Państwowe w ornamencie roślinnym liści laurowych. Na lewej stronie głowni każdego kordelasa znajduje się jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się także na legitymacji, którą odbiera się razem z kordelasem.


Konkurs STOP ŚMIECIOM W LESIE

Zapraszamy do udziału w konkursie  STOP ŚMIECIOM W LESIE !

Regulamin do pobrania znajduje się w materiałach poniżej.

Materiały do pobrania


Łączą nas drzewa

Pierwszy dzień wiosny to także Międzynarodowy Dzień Lasów. Tego dnia wystartuje ogólnopolska kampania „Łączą nas Drzewa”. Przez prawie półtora miesiąca, do końca kwietnia, w wielu miejscach w Polsce zostaną posadzone drzewa i odbędzie się szereg leśnych imprez.

 

Wydarzenia mają skoncentrować uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie. Zorganizują je Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 21 marca ogólnopolską akcję „Łączą nas drzewa" zainauguruje Prezydent Andrzej Duda, sadząc pamiątkowy dąb na terenie Nadleśnictwa Garwolin. Przez kolejne tygodnie takie wydarzenia, z udziałem znanych osobistości, odbędą się w każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

- Chcemy zaakcentować, że wspólnotę narodową budujemy także w relacjach z ojczystą przyrodą. Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie. Pokażemy, że łączą nas drzewa – zapowiada Edward Siarka, Pełnomocnik Rządu do Spraw Leśnictwa i Łowiectwa.

Jednostki Lasów Państwowych zaplanowały kilkadziesiąt wydarzeń. W całym kraju będą odbywały się zorganizowane leśne spacery, imprezy sportowe, akcje sprzątania i warsztaty. Wszystkie w reżimie sanitarnym, dostosowanym do lokalnie panujących obostrzeń.

Szereg propozycji została przygotowana w taki sposób, by można było z nich skorzystać samodzielnie i w gronie najbliższych członków rodziny. Taki charakter będzie miał spacer w Nadleśnictwie Radomsko. 24 kwietnia leśnicy rozlokują na liczącej ok. 3 km trasie kilka punktów, gdzie będą pokazywać różne ciekawostki. Na jednym ze stanowisk będzie można posadzić własne drzewo. Inną propozycją, obliczoną na kameralne odwiedziny w lesie, są leśne kąpiele. Tę prozdrowotną aktywność będzie można podjąć korzystając z instrukcji przygotowanej przez Lasy Państwowe.

- Przeszło rok przeżyliśmy w cieniu pandemii. Zamknięci w domach, pozbawieni światła słonecznego, ślęcząc przed ekranami. Brak nam kontaktu ze światem. Dlatego proponujemy Polakom, by ruszyli do lasu. By na nowo poczuli łączność z przyrodą – mówi Andrzej Konieczny dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Z uwagi na konieczność ograniczania kontaktów osobistych szereg wydarzeń odbędzie się w trybie on-line. Wirtualne spacery, webinary i lekcje o przyrodzie zostały przygotowane szczególnie z myślą o osobach przebywających na domowej kwarantannie, nie poruszających się samodzielnie.

Podobnie jak w rozpoczęciu, tak też w podsumowaniu i zakończeniu serii wydarzeń weźmie udział Prezydent. Pod koniec kwietnia z udziałem Andrzeja Dudy zostaną zasadzone ostatnie drzewa tegorocznej akcji.


Submisja drewna szczególnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza submisję drewna szczególnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2020 r., natomiast rozstrzygnięcie submisji 20 listopada 2020 r. – wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Oferta zawierać będzie surowiec: dębowy, jesionowy oraz modrzewiowy. Surowiec drzewny będzie przygotowany do oględzin dla zainteresowanych na składzie w Jełowej – Nadleśnictwo Turawa.

Katalogi submisyjne zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz regulamin submisji będą dostępne od 9 listopada 2020 r. w Nadleśnictwie Turawa oraz w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP Katowice. Od tego dnia będzie można dokonywać oględzin drewna na gruncie.

Wszystkie zainteresowane firmy oraz osoby prywatne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Informacja dodatkowa:

Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC i PEFC.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach pod numerami telefonów 032 6094523 lub 032 6094561.


Spotkanie podsumowujące bogactwo przyrodnicze Doliny Małej Panwi

29 września 2020 r. odbyło się podsumowanie cyklu spotkań dotyczących bogactwa leśnego Doliny Małej Panwi które zorganizowało Nadleśnictwo Zawadzkie wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów” z Ozimka.

Na terenie leśnictwa Dębie miała miejsce część wykładowa prowadzona przez Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego i Prezes LGD Annę Golec oraz warsztaty terenowe pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Malika z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Kielczy, gdzie przy leśniczówce Zarzecze znajduje się Izba Geologiczna, jedyny tego typu obiekt w RDLP Katowice. Głównym twórca Izby był zmarły na początku b.r. prof. dr hab. Joachim Szulc, wybitny naukowiec, geolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aby upamiętnić jego wkład w powstanie Izby Geologicznej uroczyście nadano jej imię zmarłego Profesora. Pamiątkowa tablica została odsłonięta przez jego żonę, Annę.

Rangę imprezy podkreśliła obecność Zastępcy Dyrektora d.s. gospodarki leśnej RDLP w Katowicach Huberta Wiśniewskiego, Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusza Żyłki, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji i stowarzyszeń oraz delegacji pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.


VII Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna

26 września 2020 r. Nadleśnictwo Zawadzkie uczestniczyło w uroczystych obchodach 70 lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i 55 lecia istnienia oddziału zakładowego PTTK w Zawadzkiem. Podczas akcji, nazwanej przez PTTK VII Międzypokoleniową Sztafetą Turystyczną, Nadleśniczy Grzegorz Furmański wspólnie z Prezesem Oddziału Panem Alfredem Feliksem oraz przedstawicielami władz samorządowych posadzili pamiątkowego dęba przed siedzibą oddziału PTTK na Placu Hutnika w Zawadzkiem.

Nadleśnictwo Zawadzkie od wielu lat aktywnie wspiera działania PTTK organizując wspólne imprezy turystyczne: rajdy, zloty, spotkania, aktywnie promując walory turystyczne regionu, rozwijając i propagując inicjatywy i działania na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych.


#sadzimy 2020

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy w całej Polsce łącznie aż milion sadzonek. 

 

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.

Nadleśnictwo Zawadzkie przygotowało młode drzewka sosen, świerków, modrzewi, buków, brzóz, grabów i jaworów.

Po odbiór sadzonek zapraszamy do siedziby nadleśnictwa od godziny 9.00 do 15.00 lub do wyczerpania zapasów!


Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie w województwie śląskim

Informacja prasowa o akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 r. na terenie województwa śląskiego

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około
200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2020 r. z
akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostały wyłączone następujące obszary:

 • gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim;
 • gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim;
 • powiat kłobucki;
 • gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim;
 • powiat raciborski;
 • gmina: Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim;
 • gmina: Lubomia w powiecie wodzisławskim.

 

Łącznie na terenie województwa śląskiego podczas akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Parku Śląskim w Chorzowie (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka) zostanie ręcznie wyłożonych dodatkowo 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

 

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcje wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie w województwie śląskim odbywają się od 1995 r.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję o liczbie przypadków wścieklizny stwierdzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2003 - 2019:

 • w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
 • w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
 •  w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 •  w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 •  w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 •  w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
 •  w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
 •  w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 •  w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.


Udział leśników w obchodach Powiatowego Dnia Weterana

W dniu 1 września 2020 r Nadleśnictwo Zawadzkie brało udział w obchodach Powiatowego Dnia Weterana. Okolicznościową Mszę św. odprawiono w kościele p.w. Św. Wawrzyńca.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie złożył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojny i Przemocy w Strzelcach Opolskich.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.


Nowe zbiorniki wodne z programu Małej Retencji Nizinnej

Klimat na Ziemi zmienia się od wieków. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmiany te znacznie przyspieszyły i zyskały na sile. Jednym z niepokojących zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi jest deficyt wody, który osłabia naturalne zdolności obronne wielu gatunków roślin. Drzewa stają się podatniejsze na choroby i szkodniki, a także wykazują mniejszą odporność na zniszczenia wywołane wiatrem, deszcze lub mrozem. Wysokie temperatury oraz długotrwały brak opadów skutkują również zwiększeniem zagrożenia pożarowego w lasach.

Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę w cyklu obiegu i magazynowania wody. Po opadach deszczu woda gromadzona jest we wszystkich jego warstwach. Zdolność magazynowana wilgoci sprawia, że w lesie panuje specyficzny mikroklimat tworzący korzystne warunki dla zamieszkujących go organizmów a także oddziałujący na sąsiadujące z lasem tereny.

Aby wspomóc ekologiczne funkcje lasów, od wielu lat Nadleśnictwo Zawadzkie realizuje tzw. Program Małej Retencji Nizinnej poprzez budowę zastawek, małych i dużych zbiorników wodnych. Obecne inwestycje są współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zahamowanie odpływu wody pochodzącej z opadów i wzrost potencjału magazynowania wody. Ograniczone zostaną skutki nadmiernej erozji wodnej, a poprzez lepsze nawodnienie terenów wokół zbiorników zwiększy się różnorodność biologiczna.

Po zakończeniu budowy zbiorników retencyjnych w leśnictwach Mosty i Kolonowskie, Nadleśnictwo Zawadzkie przystąpiło do realizacji kolejnych inwestycji:

Lokalizacja

Powierzchnia (ha)

Retencja (m3)

Leśnictwo Łaziska

1,24

16240

Leśnictwo Kolejka

0,53

7634

Leśnictwo Dębie

0,307

4354

Leśnictwo Zarzecze

0,5

8433

Leśnictwo Świerkle

1,5

12000