Lista aktualności Lista aktualności

Ferie w Nadleśnictwie Zawadzkie

Zima pozornie wydaje się nudną porą roku. Jednak to idealny czas do obserwacji przyrody i poznawania zwierząt leśnych po tropach i śladach. Dokarmianie ptaków w karmnikach stwarza możliwości wypróbowania się w roli fotografa-ornitologa. Spacer po lesie pozwoli w pełni wykorzystać wolny czas, odpocząć i „naładować akumulatory".
Leśnicy z Nadleśnictwa Zawadzkie zapraszają do spędzenia wolnego czasu w ferie na leśnych ścieżkach.
Naprawdę warto!
Informacji na temat prowadzonych zajęć edukacyjnych udziela Pani Agnieszka Jamrozik tel. 508348383

Konkurs "Las w poezji"

„Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach.
Pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci"

Słowami Antoin de Saint Exupery´ego dokonano otwarcia IX Rejonowego Konkursu Recytatorskiego „Las w poezji" w dniu 7 lutego 2017 r., który odbył się w Kinoteatrze w Zawadzkiem. Organizatorami konkursu byli Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i Nadleśnictwo Zawadzkie. W konkursie wzięło udział 70 uczestników z 18 placówek oświatowych znajdujących się na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Zawadzkie.

Głównymi celami konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów oraz stworzenie młodym artystom możliwości prezentacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa. Uczestników, podzielonych na trzy kategorie wiekowe oceniało jury, w składzie którego zasiedli nauczyciele poloniści, przedstawiciele Rady Rodziców, Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Koła TPL, biorąc pod uwagę między innymi opanowanie tekstu na pamięć, dykcję, intonację i dobór środków przekazu artystycznego. Uczniowie prezentowali się na „leśnej" scenie wykorzystując liczne rekwizyty i przebrania. Ze względu na wysoki poziom wykonywanych utworów jury nie miało lekkiego zadania. Jego werdykt był następujący :

KATEGORIA:  PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł  Mistrza Recytacji

-  Martyna Skorzycka  Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

II miejsce – Paulina Kłaptocz  Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

III miejsce – Lena Rózga  Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Wyróżnienia

- Karolina Szłapa  Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

- Jan Płaszewski Publiczne Przedszkole w Żędowicach

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE   Kl. I-III

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Agata Żurawska- PSP Jemielnica

II miejsce – Wiktoria Winkler -PSP Zawadzkie

III miejsce – Pola Markowska -PSP Nr1 Kolonowskie

Wyróżnienia:            

Laura Jałowiecka- PSP Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3

Natalia Skolik- PSP Zawadzkie

KATEGORIA: SZKOŁY  PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Natalia Stranc-PSP Zawadzkie

II miejsce – Rafał Sowa- NSP  Bzinica Stara

III miejsce – Emilia Klonz- PSP Zawadzkie

Wyróżnienia:

Patrycja Walczak-PSP Staniszcze Małe-Spórok  

Małgorzata Ludwig-PSP Zawadzkie                                                           

 KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Adam Koźlik - ZSG Żędowice

II miejsce – Patryk Wiertel - PG nr1 w Zawadzkiem

III miejsce – Maria Sobol -ZS Krupski Młyn

Wyróżnienia:

Martina Sowa-ZSP Zawadzkie

Martyna Pyttel - ZSG Żędowice

Wręczenia statuetek i nagród ufundowanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Radę Rodziców PSP w Zawadzkiem dokonali: Grzegorz Furmański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Maria Andrzejewska, Prezes TPL „Dolina Małej Panwi" i Beata Brzezińska, Dyrektor PSP w Zawadzkiem.

Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez Panią Jolantę Zajączkowską, nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie. Czas oczekiwania na wyniki  skróciły występy uczniów z PSP Zawadzkie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rabickiej. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu.


Narada wigilijna

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyła się tradycyjna narada gospodarcza połączona ze spotkaniem opłatkowym. W uroczystości uczestniczyli pracownicy, emerytowani pracownicy , przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych  działających na terenie naszej jednostki oraz zaproszeni Goście. Nie zabrakło również Kapelana Leśników Opolszczyzny Ks. Rajmunda Kały.

Na początku spotkania nastąpiło podsumowanie mijającego roku.  Zbigniew Brzeziński, Zastępca Nadleśniczego przedstawił wykonanie prac gospodarczych we wszystkich działach gospodarki leśnej oraz inwestycje  wykonane w 2016 r. Piękno naszych lasów można było podziwiać  w diaporamie p.t. „Przyroda Nadleśnictwa Zawadzkie w obiektywie leśników i nie tylko", w której w większości wykorzystano  zdjęcia autorstwa pracowników Nadleśnictwa Zawadzkie.

 Świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom i ich bliskim złożył Nadleśniczy Grzegorz Furmański, a ks. Kapelan Rajmund Kała zachęcił do rodzinnego spotkania przy wigilijnym stole. Po tradycyjnym łamaniu opłatkiem i życzeniach wystąpił zespół muzyków reprezentujących Technikum Leśne w Brynku i Nadleśnictwo Zawadzkie.  Na zakończenie nastąpiło przekazanie światełka betlejemskiego, które Nadleśnictwo otrzymało od Drużyny Harcerskiej „Nieprzetarty Szlak" prowadzonej przez Brata Pawła Siennickiego.


Choinki nadziei

6 grudnia, Nadleśnictwo Zawadzkie wspólnie z Fundacją Arka przygotowało akcję p.n. „Choinka nadziei" w Domu Pomocy dla osób starszych prowadzony przez Stowarzyszenie „Siedlisko" w Staniszczach Wielkich.  Leśnik, Arkadiusz Mańczyk i pensjonariusze ośrodka ubrali piękną choinkę i długo rozmawiali na temat zwyczajów i obrzędów świątecznych. 


V Rajd Śladami Leśniczówek

5 listopada 2016r (w sobotę) po raz piąty odbył się  Rajd Rowerowy Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie. Organizatorami byli Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Trasa V Rajdu Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa prowadziła do Leśniczówki „Krupski Młyn". Rajd miał na celu: rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, poznanie historii i dziejów współczesnych Leśniczówki w Krupskim Młynie, promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa, rozwijanie turystyki leśnej i popularyzację turystyki rowerowej, odkrywanie walorów jesieni w lasach Doliny Małej Panwi.

W rajdzie uczestniczyło ponad 50 osób: członkowie TPL, członkowie PTTK,  pracownicy Nadleśnictwa, miłośnicy turystyki leśnej i rowerowej, dzieci i młodzież z PSP Zawadzkiem, ZSG w Kielczy, ZSS w Zawadzkiem.

Rajd rozpoczął się zbiórką uczestników przy Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem. Powitania i prezentacji programu rajdu dokonali Maria Andrzejewska – Prezes Koła TPL oraz Agnieszka Jamrozik - przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie, natomiast przebieg trasy przedstawił Edward Dziedzic członek Zarządu TPL. Trasa Zawadzkie – Krupski Młyn wiodła wzdłuż szlaków turystycznych rowerowych (szlakiem czarnym i zielonym) przez Żędowice i Kielczę do Leśniczówki w Krupskim Młynie. Długość trasy w obie strony to ok. 25 km. Nad bezpieczeństwem podczas jazdy czuwali panowie z OZ/PTTK. W tym dniu dopisała piękna słoneczna pogoda. Uczestnicy rajdu na trasie przejazdu podziwiali piękno lasów w jesiennych barwach. Na mecie przy leśniczówce „Krupski Młyn" rajdowiczów powitał leśniczy Zbigniew Suma, który wspólnie z p. Agnieszką zaprezentowali leśnictwo i historię leśniczówki. Uczestnicy podziwiali pięknie urządzony teren przy leśniczówce, skorzystali także z poczęstunku turystycznego.  Kolejne rajdy szlakiem leśniczówek pozwalają bliżej poznać teren nadleśnictwa, a jednocześnie promują Nadleśnictwo Zawadzkie.


Inwentaryzacja zwierzyny leśnej

W dniach 17-21 października b.r. na terenach leśnych Nadleśnictwa Zawadzkie miała miejsce inwentaryzacja zwierzyny leśnej.

Święto Drzewa 2016

Program Święto Drzewa realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku to szeroka edukacja na temat roli drzew w adaptacji do zmian klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne – ochrona i sadzenie drzew. Co roku najbardziej aktywnych uczestników programu Klub Gaja nagradza statuetkami Czarodziejskiego Drzewa. Nadleśnictwo Zawadzkie od wielu lat włącza się w program, zachęcając do sadzenia drzew placówki oświatowe, samorządy, instytucje i osoby niepełnosprawne. Za konsekwentną i wieloletnią realizację programu Święto Drzewa , 10 października b.r. w Bibliotece narodowej w Warszawie , Nadleśnictwo otrzymało z rąk prezesa Klubu Gaja Złote Czarodziejskie Drzewo.

W 2016 r.projekt Klubu Gaja  „Święto Drzewa – wśród pól", poświęcony jest roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. Drzewa i krzewy stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu , podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości i są ostoją dzikiej przyrody. Znaczenie zadrzewień podkreślił Nadleśniczy Grzegorz Furmański otwierając uroczyste obchody Święta Drzewa w Nadleśnictwie Zawadzkie 12 października b.r. Do sadzenia dzikich jabłoni i dereni jadalnych leśnicy zaprosili uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu administracyjnego nadleśnictwa, przedstawicieli władz samorządowych z Wicestarostą Strzeleckim Januszem Żyłką i Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim oraz lokalne organizacje i stowarzyszenia. 


Ile zwierząt w lesie?

Już niedługo dowiemy się tego, bo od 17 do 22 października na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie odbędzie się wielkoobszarowa inwentaryzacja zwierzyny leśnej, czyli liczenie leśnych zwierzaków. Do udziału akcji nadleśnictwa zapraszają stronę społeczną: organizacje ekologiczne, samorządowe, rolnicze i przedstawicieli rolników. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje o tym wydarzeniu w odpowiednich nadleśnictwach do 13 października.

Uwaga kierowcy! Zawsze należy zachowywać ostrożność poruszając się po trasach przebiegających przez tereny leśne, jednak szczególnie uważajmy w okresie inwentaryzacji. Prowadzone działania mogą między innymi zwiększyć niekontrolowane wychodzenie jeleni, dzików, saren i innych na drogi leśne i publiczne.


IV Cross Doliny Małej Panwi

Dwustu uczestników stanęło na starcie IV Crossu Doliny Małej Panwi „W pogoni za bobrem" w piękną, słoneczną sobotę 24 września. Jak co roku, trasa biegu prowadziła malowniczymi ścieżkami Nadleśnictwa Zawadzkie. Organizatorzy, Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" i Nadleśnictwo Zawadzkie przygotowało urozmaicone trasy o dystansach 7 i 12,5 km. Jednak Cross „W pogoni za bobrem" to nie tylko bieganie w pięknych okolicznościach przyrody, to także wspaniała atmosfera rodzinnego pikniku, podczas którego nie zabrakło atrakcji także dla osób towarzyszących biegaczom i ich pociech takich jak biegi dla dzieci i losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz biegów i co roku ściąga pasjonatów biegania zarówno z okolicznych miejscowości jak i odległych miast takich jak Warszawa, Opole, Katowice i Kraków. Rangę imprezy docenili goście, którzy przybyli na zaproszenie Prezes Koła TPL Marii Andrzejewskiej i Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego. Wspólnie z Wicestarostą Strzeleckim Januszem Żyłką i Burmistrzem Zawadzkiego Mariuszem Stachowskim uroczyście rozpoczęli Cross i wręczali nagrody dla zwycięzców.

Organizację biegu wsparło między innymi Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, samorządy gminne z Zawadzkiego i Kolonowskiego, Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie" i Zarząd Główny TPL. Pomogli również wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz harcerze z Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem. 

Klasyfikacja biegów dla dorosłych:

Dystans 7 km/ kobiety

I miejsce - Izabela Maj-Dziubańska

II miejsce - Katarzyna Weiss-Ploch

III miejsce - Ewa Śleziak

Dystans 7 km/ mężczyźni

I miejsce - Marcin Bok

II miejsce- Michał Czupkiewicz

III miejsce- Paweł Błaszczyk

Dystans 12,5 km/ kobiety

I miejsce - Mariola Smoll

II miejsce- Izabela Wojtasik

III miejsce - Magdalena Cichoń

Dystans 12,5 km/ mężczyźni

I miejsce - Krzysztof Pachuta

II miejsce - Grzegorz Grzywna

III miejsce - Rafał Janik

Zwycięzcy w biegach dzieci:

kategoria przedszkola-dziewczynki

I miejsce - Lilianna Bartkowiak

II miejsce - Kalina Sujka

III miejsce - Weronika Pachuta

Kategoria przedszkola/ chłopcy

I miejsce - Antek Ludwig

II miejsce - Szymek Szulc 

II miejsce- Igor Proszewski

III miejsce - Jan Mańczyk

Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III / dziewczynki

I miejsce Weronika Kurczyk

II miejsce- Zosia Mańczyk

III miejsce- Marysia Ludwig

Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III /chłopcy

I miejsce - Wiktor Stiller

II miejsce - Bartek Glanc

III miejsce- Leon Strumiński

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI/ dziewczynki

I miejsce - Wiktoria Skorupa

II miejsce- Dominika Klabus

III miejsce- Zosia Danielewicz

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI/chłopcy

I miejsce- Fabian Osak

II miejsce- Marian Kiwka 

III miejsce- Mateusz Glanc


Utrudnienia z dojazdem do Nadleśnictwa

UWAGA:

W czwartek, tj. 29.09 br. w godzinach od 8.00-15.00 wjazd do Nadleśnictwa będzie zablokowany w związku z trwającą modernizacją drogi wojewódzkiej.

 


Mistrzostwa Świata Drwali

Tegoroczne Mistrzostwa Świata Drwali odbędą się w terminie 8-11 września 2016 r. w Wiśle. Uroczyste otwarcie mistrzostw nastąpi 8 września, w czasie kolejnych dni - 9 i 10 września - będą rozgrywane konkurencje techniczne a ostatniego dnia - sztafeta drużyn narodowych a także widowiskowe konkurencje indywidualne. Podczas wrześniowych zawodów o laur najlepszego na świecie drwala będzie walczyło ponad 100 uczestników.

Organizatorem Mistrzostw Świata Drwali 2016 rozgrywanych w Polsce jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego w Gołuchowie. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest partnerem strategicznym mistrzostw, a gospodarzem Burmistrz Miasta Wisła.


Dni Gminy Zawadzkie

W dniach 18- 19 czerwca 2016 r. odbywały się Dni Gminy Zawadzkie. Nadleśnictwo Zawadzkie tradycyjnie włączyło się w ich organizację. W niedzielę, na stadionie miejskim goście mogli odwiedzić stoisko edukacyjne przygotowane przez leśników , którzy przygotowali atrakcje zarówno dl a młodszych, jak i starszych. Wielkim powodzeniem cieszyła się ptasia mega-łamigłówka. Dla chętnych przygotowano mapy turystyczne nadleśnictwa, z zaznaczonymi najciekawszymi pod względem przyrodniczym i kulturowym miejscami wartymi odwiedzenia. Punktem kulminacyjnym był" słodki deszcz" przygotowany przez Nadleśnictwo Zawadzkie wspólnie z Burmistrzem Zawadzkiego. Z helikoptera na płytę stadionu posypał się grad cukierków. Emocje wzbudził również pokaz gaszenia pożaru przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawadzkiego.


Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej

7 czerwca b.r. na terenie Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie odbył się już po raz szósty Przegląd Piosenki Leśno-Przyrodniczej, zorganizowany przez Nadleśnictwo Zawadzkie. Uczestnicy prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych klas I-III, uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Łącznie do Przeglądu zgłosiło się 210 uczniów z 12 szkół. Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu oraz solisty lub duetu w każdej kategorii była autorska statuetka Złotej Wilgi, ręcznie wyrzeźbiona w drewnie przez pracownika nadleśnictwa Arkadiusza Mańczyka.  Uczestników, ich opiekunów , dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości: Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i organizacji witał Nadleśniczy Grzegorz Furmański.  Oprócz profesjonalnego wykonania utworów muzycznych, młodzi artyści przygotowali rekwizyty oraz akompaniament na różnych instrumentach muzycznych. Nadleśniczy wraz z Wicestarostą Strzeleckim Januszem Żyłką wręczyli statuetki Złotej Wilgi  zwycięzcom:

·         W kategorii szkoły podstawowe klasy I-III – zespołowi  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce

Solistce Natalii Stranc z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

·         W kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI – zespołowi  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy

Solistce Vanessie Cyris z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy

·         W kategorii szkoły gimnazjalne – zespołowi  „Canto" z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Duetom: Marcie Baier i Katarzynie Siwek z Publicznego Gimnazjum w Zawadzkiem oraz Natalii Niedziela i Kindze Ćmikiewicz z Publicznego Gimnazjum w Kolonowskiem

Jury doceniło również statuetką Złotej Wilgi dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Impreza adresowana głównie do dzieci z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem, o czym świadczy coraz to więcej zgłaszanych uczestników. Wspólna zabawa na świeżym powietrzu poszerza ich wiedzę przyrodniczą
i kształtuje postawy ekologiczne młodego pokolenia w duchu poszanowania przyrody oraz integruje lokalne środowiska.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce, która już od 2 lat cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Nadleśnictwo Zawadzkie również w tym roku włączyło się w organizację Dni Otwartych razem z Kołem Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi"
w Zawadzkiem oraz Oddziałem Zakładowym PTTK. W ramach akcji, 13 maja b.r. na terenie nadleśnictwa  odbył się rajd rowerowy, w którym wzięło udział blisko 100 osób. Uczniowie szkół z gminy Zawadzkie i Kolonowskie pod opieką leśników, członków Koła TPL oraz oddziału PTTK wyruszyli spod budynku nadleśnictwa trasą biegnącą przez najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca Doliny Małej Panwi. Celem rajdu był zbiornik wodny w leśnictwie Jaźwin, który został wybudowany przez Nadleśnictwo Zawadzkie w programie tzw. Małej Retencji Nizinnej przy wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej. Uczestnicy rajdu mogli również obejrzeć leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin, cieszące się ogromną popularnością ze względu na kwitnące o tej porze roku irysy.


Konferencja Edukacyjna

12 maja b.r. Nadleśnictwo Zawadzkie wspólnie z Kołem Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" zorganizowało Konferencję „Edukacja leśno-przyrodnicza w Nadleśnictwie Zawadzkie". Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni Goście: przedstawiciele samorządów różnych szczebli z Panem Wicestarostą Strzeleckim Januszem Żyłką na czele, Przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń, Dyrektorzy szkół , przedszkoli oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Prezes Koła TPL Pani Maria Andrzejewska powitała Gości a Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie Pan Grzegorz Furmański zapoznał wszystkich z zagadnieniami związanymi z prowadzeniem edukacji na terenie nadleśnictwa. Następnie część uczestników zwiedziła Zespół Administracyjno-Edukacyjny w Leśnictwie Zarzecze : Izbę Geologiczną, Historyczną i Łowiecką oraz szkółkę leśną w Kielczy. Pozostali Goście wzięli udział w warsztatach edukacyjnych na ścieżce „Nad Małą Panwią". Edukatorzy z Nadleśnictwa Zawadzkie przeprowadzili praktyczne zajęcia terenowe mające na celu przybliżenie pracy leśnika.


Międzynarodowy Dzień Lasów

 

Już po raz czwarty jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Lasów. Ten wyjątkowy dzień został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku jest poświęcony roli lasów, jaką pełnią w zaopatrywaniu Ziemi w wodę.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zachęca, aby tego dnia propagować ideę i działalność związaną z lasami, np. sadzenie drzew, sprzątanie lasów czy nagłaśniania tematyki w mediach. Lasy są nieodłączną częścią naszego życia: zapewniają ochronę, bioróżnorodność i chronią przed zmianami klimatu. Lasy to także źródło pracy, schronienia i pożywienia. Z informacji ONZ wynika, że od lasów jest uzależnione życie 1,6 mld ludzi na świecie.

 

Tereny leśne są także domem dla 80 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W Polsce w lasach występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65 proc. wszystkich spotykanych w kraju gatunków.

 

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Każdego roku polscy leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew. Zajmują one ponad 29 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,2 mln ha. Ponad połowa to lasy o charakterze ochronnym, w tym wodochronne. Lasy zatrzymują także wodę, a tym samym przeciwdziałają powodziom.

W lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe zostały zrealizowane dwa programy tzw. małej retencji nizinnej i małej retencji górskiej. Dzięki czemu teraz lasy na terenach nizinnych magazynują ok. 120 mln m sześc. wody, natomiast w górskich potokach i oczkach pozostanie 1,5 mln m sześc. wody.

Warto wiedzieć:

  • Tereny leśne zlewisk, zwłaszcza mokradła, dostarczają 75 proc. świeżej wody dostępnej na Ziemi, która jest wykorzystywana w gospodarstwach domowych i przemyśle.
  • Mniej więcej jedna trzecia największych miast świata czerpie znaczną część wody pitnej prosto z leśnych obszarów objętych ochroną.
  • Blisko 80 proc. światowej populacji, czyli 8 na 10 ludzi, jest narażona na niedobór wody.
  • Lasy zachowują się jak filtr wody, ponieważ zatrzymują zanieczyszczenia w ściółce oraz minimalizują erozję gleby.
  • Lasy, zatrzymując wodę obniżają temperaturę, tym samym przeciwdziałają ociepleniu klimatu.

Lasy w niemal w każdej dziedzinie życia zapewniają też inne korzyści. Najważniejszym leśnym produktem jest drewno, które znajduje 30 tys. różnych zastosowań. To jeden z niewielu tak ekologicznych materiałów. Jego zasoby – pod warunkiem prowadzenia racjonalnej gospodarki – są niewyczerpane.

 

 


Las w poezji 2016

Tylko drzewom w lesie wszystko można powiedzieć…"                        

 

W dniu 9.03. 2016r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji". Organizatorami konkursu byli  PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi" w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

Do konkursu zgłoszono 68  uczestników z 20 placówek oświatowych: PSP Nr1 w Kolonowskiem,  PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3, PSP z Oddz. Przedszkolnym w Piotrówce, NSP w Bzinicy Starej, ZSG w Żędowicach ( SP i Gimnazjum), ZSG w Kielczy( SP), ZS w Krupskim Młynie,  PSP Zawadzkie, ZSS w Zawadzkiem, PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem, ZSP w Zawadzkiem, PP Nr2  w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem, PP w Kielczy i PP w Żędowicach. Konkurs cieszy się dużą popularnością.

Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Prezes TPL Maria Andrzejewska, Dyrektor PSP Małgorzata Rabicka i Zastępca Nadleśniczego  Nadleśnictwa Zawadzkie Zbigniew Brzeziński oraz występ Martynki Jamrozik  z PSP Zawadzkie, która przepięknie zagrała na rogu.

 Uczestnicy wystąpili w dwóch  grupach: młodsza ( kat. przedszkola i kat. kl. I-III szkoły podstawowej) i starsza  (kat. kl.IV-VI szkoły podstawowej i kat. klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Jury 5-osobowe ( przedstawiciel  Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi", Rady Rodziców i Rady pedagogicznej z PSP Zawadzkie, kierownika ds. kultury w Zawadzkiem ) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczniowie w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkład muzyczny. Komisja konkursowa przyznała:

 

w młodszej grupie wiekowej:

KATEGORIA:  PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł  Mistrza Recytacji – Martyna Skorzycka  PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

II miejsce – Łucja Kwiatek  PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

III miejsce – Martyna Brol PP Żędowice

Wyróżnienia

Filip Wilimczyk  - PP Nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Agata Nowosielska- PP Żędowice

Zuzanna Grondes – PP Kielcza

 

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE   Kl. I-III

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Amelia Witoszek  PSP Zawadzkie

II miejsce – Pola Markowska PSP Nr1 Kolonowskie

III miejsce – Natalia Stranc i Wiktoria Winkler  PSP Zawadzkie

Wyróżnienia:            

Kinga Marek  ZSG Żędowice                                   

Franciszek Bujara  ZSG Kielcza

Lena Pazdyga ZS Krupski Młyn

Natalia Mosoń ZSS w Zawadzkiem

 

w starszej grupie wiekowej:

 

KATEGORIA: SZKOŁY  PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Dominik Żyłka  PSP Zawadzkie

II miejsce – Patryk Wiertel PSP Zawadzkie

III miejsce – Emilia Klonz PSP Zawadzkie

Wyróżnienie:

Natalia Mrohs ZSG Żędowice

Jakub Piaskowski PSP Nr1 Kolonowskie

Anna Macioł PSP Staniszcze Małe-Spórok

 

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Filip  Koprek PG Kolonowskie

II miejsce – Maksymilian Labus  ZSG Żędowice

III miejsce – Maria Sobol PG Krupski Młyn

Wyróżnienie:

Dagmara Pflaum PG Kolonowskie

Emila Konieczko ZSP Zawadzkie

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie i  Rada Rodziców PSP Zawadzkie.

Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca dzieci, młodzież i nauczycieli wielu szkół, przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Danuta Bartosik, Beata Brzezińska z PSP Zawadzkie oraz Agnieszka Jamrozik specjalista ds. edukacji w Nadleśnictwie Zawadzkie (członkowie TPL).

                                                                                                             Maria Andrzejewska                                                                                 


Konkurs FOTO 2016

Wszystkich miłośników fotografii przyrodniczej zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Kalendarz Przyrody Nadleśnictwa Zawadzkie". Do wygrania cenne nagrody rzeczowe a co najważniejsze: publikacja zdjęć w naszym Kalendarzu Firmowym na 2017 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy


Wizyta zagranicznych gości

W niedzielę, 17 stycznia b.r. Nadleśnictwo Zawadzkie odwiedziła delegacja przedstawicieli miast partnerskich Zawadzkiego: czeskich Otrokovic, słowackiej Dubnicy oraz węgierskiego Vać. Goście, wraz z Panem Burmistrzem Zawadzkiego oraz Radnymi zwiedzili Izbę Leśno-Przyrodniczą przy biurowcu nadleśnictwa. Na spotkaniu w Sali Konferencyjnej, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Pan Grzegorz Furmański przedstawił ogólną charakterystykę nadleśnictwa oraz podkreślił znaczenie walorów przyrodniczych dla mieszkańców Gminy Zawadzkie i odwiedzających ją turystów. Zagranicznym Gościom podobała się idea Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej, z zainteresowaniem wypytywali leśników o sprawy związane z gospodarką leśną i udostępnianiem lasów społeczeństwu. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich "Waltornia" działający od lat przy Nadleśnictwie Zawadzkie.


Wyświetlanie 101 - 120 z 142 rezultatów.