Wydawca treści Wydawca treści

nasiennictwo

Podstawą postępowania hodowlanego nadleśnictwa jest gospodarka nasienna oparta na zasadach genetyki i selekcji. Zasady wykorzystania leśnej bazy nasiennej określa szczegółowo regionalizacja nasienna, która od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej obowiązuje w lasach wszelkiej własności.

Nadleśnictwo Zawadzkie położone jest w regionie nasiennym PL 50.

Podstawową bazę nasienną Nadleśnictwa Zawadzkie stanowią drzewostany gospodarczo- nasienne sosny pospolitej, olszy czarnej i brzozy brodawkowatej.  Drzewostany te łatwo odróżnić w terenie, ze względu na oznakowanie skrajnych drzew opaską koloru żółtego. GDN- y, jak potocznie się je określa, podlegają użytkowaniu rębnemu w roku urodzaju, a pozyskane z nich nasiona wykorzystuje się do zakładania upraw gospodarczych.

W nadleśnictwie zakładane są również w blokach uprawy zachowawcze sosny pospolitej in situ i ex situ. Nasiona do produkcji sadzonek na uprawy zachowawcze pozyskuje się z drzewostanów zachowawczych.

Nadleśnictwo posiada także uprawy pochodne dębu szypułkowego i bezszypułkowego, świerka pospolitego, sosny czarnej oraz modrzewia europejskiego, powstałe z wyselekcjonowanych nasion, które w przyszłości stworzą drzewostany o ulepszonej wartości genetycznej.                      

 

W 2015 r. Nadleśnictwo Zawadzkie wzięło udział w programie testowania potomstwa  z wyselekcjonowanych drzewostanów świerkowych. Jesienią, na ok. 4- hektarowej powierzchni w leśnictwie Dębie, według ścisłego planu wysadzono 33 pochodzenia świerka pospolitego (łącznie 13200 sztuk sadzonek). Sadzonki w kolejnych latach będą poddawane pomiarom i obserwacjom ze strony pracowników instytucji naukowych, celem wybrania najlepszych pochodzeń pod względem jakościowym, produkcyjnym  i odpornych na różnego typu zagrożenia.

 

Chłodnia  do długoterminowego przechowywania nasion buka ( fot. T. Gomułka)

Drzewostan gospodarczo-nasienny sosny zwyczajnej w leśnictwie Kielcza ( fot. T. Gomułka)

Drzewostan zachowawczy in situ sosny zwyczajnej w leśnictwie Jaźwin ( fot. R. Piątek)

Drzewostan zachowawczy in situ sosny zwyczajnej w leśnictwie Jaźwin ( fot. R. Piatek)

Uprawa zachowawcza in situ sosny zwyczajnej w leśnictwie Jaźwin, z drzewostanem zachowawczym w tle ( fot. R. Piątek)

 

 

Uprawa pochodna świerka pospolitego w leśnictwie Dębie ( fot. archiwum nadleśnictwa).

Uprawa testująca drzewostany świerkowe w leśnictwie Dębie po założeniu - jesień 2015 r.( fot. A. Gomułka)

Uprawa testująca drzewostany świerkowe - wiosna 2020 r. (fot. H. Michla)