Leśnictwa Leśnictwa

Krupski Młyn

Leśniczy Zbigniew Suma
(032) 285 70 12 , 508 348 351

Podleśniczy Arkadiusz Kawalec tel. 508 348 365

Krupski Młyn, ul. Mickiewicza 9

Zarzecze

Leśniczy Mirosław Unglik
508 348 376

Podleśniczy Karolina Cwynar tel. 795 503 191

Kielcza, ul. Wiosenna 5

 

Świerkle

Leśniczy Piotr Rózga
(077) 462 21 35 , 508 348 380

Podleśniczy Grzegorz Michna tel. 508 348 374

Zawadzkie, ul. Strzelecka 6

Budynek Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Piotrowina

Leśniczy Sławomir Momot
(034) 353 74 83 , 508 348 355

Podleśniczy Krzysztof Kałuża tel. 508 348 370

Zawadzkie, ul. Strzelecka 6

Budynek Nadleśnictwa Zawadzkie

Kolejka

Józef Feliks
(034) 353 75 14 , 508 348 356

Podleśniczy Janusz Żołnowski tel. 508 348 381

Kolejka, ul. Długa 30

Kolonowskie

Leśniczy Krzysztof Sawczuk
508 348 358

Podleśniczy Tomasz Kruk  tel. 508 348 366

Kolonowskie, ul. Haraszowskie 65C

 

Haraszowskie

Leśniczy Arkadiusz Tokarz
508 348 372

Podleśniczy Jakub Jędrzejewski tel. 508 348 379

Kolonowskie, ul. Haraszowskie 65C

 

Rytwiny

Leśniczy Wojciech Krzyżostaniak
(077) 462 21 50 , 508 348 367

Podleśniczy Edward Wajda tel. 508 348 373

Zawadzkie, ul. Strzelecka 8

Dębie

Leśniczy Henryk Michla
(077) 462 21 60 , 508 348 360

Podleśniczy Grzegorz Kwaśnik tel. 508 348 352

Zawadzkie, ul. Czarna 4

Mosty

Leśniczy Robert Białek
(077) 462 21 65 , 508 348 364

Podleśniczy Sylwester Samol tel. 508 348 369

Żędowice, ul. Strzelecka 70

Jaźwin

Leśniczy Robert Piątek
(077) 462 24 15 , 508 348 363

Podleśniczy Wiktor Iwanow tel. 508 348 377

Staniszcze Wielkie, ul. Leśna 16

Łaziska

Leśniczy Grzegorz Burek
(077) 462 50 05, 508 348 375

Podleśniczy Arkadiusz Kopocz tel. 508 348 362

Piotrówka, Osada Leśna 1

Kielcza

p.o. Leśniczego Tomasz Gomułka
508 348 371

Podleśniczy Adam Sikora tel. 575 757 351

Podleśniczy Michał Zając tel. 508 348 385

Kielcza, ul. Wiosenna 5

 

Gospodarstwo Szkółkarskie Kielcza

Tomasz Gomułka
508348371
Kielcza, ul. Wiosenna 5