Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
+48 77/ 404 9660, 404 96 55, 404 96 56
+48 77/404 96 61

Adres korespondencyjny:

ul. Strzelecka 6

47-120 Zawadzkie

 

Nadleśniczy
Grzegorz Furmański
+48 77/4049660
Zastępca Nadleśniczego
Zbigniew Brzeziński
+48 77/4049660
Główny Księgowy
Małgorzata Woźniak
+48 77/4049660 wew.611
Sekretarz
Tomasz Konfederak
+48 77/4049660 wew.671, 570255551
Inżynier Nadzoru
Agnieszka Kwiecień
+48 77/4049660 wew. 419, 728391384
Inżynier Nadzoru
Mariusz Jamrozik
+48 77/4049660 wew.418, 508348361

Kadry

Zuzanna Tokarz
Starszy Referent (sprawy pracownicze)
Tel.: +48 77/4049660 wew. 615

Dział Gospodarki Leśnej

Andrzej Niezgoda
Starszy Specjalista Służby Leśnej (sprzedaż drewna)
Tel.: +48 508348384
Paweł Wujec
Specjalista Służby Leśnej (sprzedaż drewna, użytkowanie lasu)
Tel.: +48 534103214
Anna Gomułka
Starszy Specjalista Służby Leśnej ( hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo)
Tel.: +48 666024380
Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ( stan posiadania, gospodarka rolno-łąkowa, LMN)
Tel.: +48 534103388
Karolina Cwynar
Specjalista Służby Leśnej (ochrona lasu i ochrona przyrody, łowiectwo)
Tel.: +48 727562728
Agnieszka Jamrozik
Starszy Specjalista Służby Leśnej ( ochrona ppoż, edukacja, turystyka)
Tel.: +48 508348383

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Andrzej Gąkowski
Specjalista ds.budownictwa
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 672
Monika Wańczyk
Referent (sekretariat)
Tel.: +48 77/4049660 wew.100
Mirosław Unglik
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 77/404 96 60 wew.673

Dział Finansowo-Księgowy

Aleksandra Drzyzga
Starszy Księgowy
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 613
Małgorzata Konieczko
Starszy Księgowy
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 612
Agnieszka Strzałka
Księgowy
Tel.: +48 77/4049660 wew. 600
Sylwia Szarek
Starszy Księgowy
Tel.: +48 77/404 96 60 wew. 614

Straż Leśna

Józef Kopyto
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 77/4049660 wew. 220, 508348350
Adam Strzałka
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: +48 77/4049660 wew.220, 508348359

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Tel.: +48 77/4049660 wew. 444, 668437835