Lista aktualności Lista aktualności

Submisja drewna szczególnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza submisję drewna szczególnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2020 r., natomiast rozstrzygnięcie submisji 20 listopada 2020 r. – wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Oferta zawierać będzie surowiec: dębowy, jesionowy oraz modrzewiowy. Surowiec drzewny będzie przygotowany do oględzin dla zainteresowanych na składzie w Jełowej – Nadleśnictwo Turawa.

Katalogi submisyjne zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz regulamin submisji będą dostępne od 9 listopada 2020 r. w Nadleśnictwie Turawa oraz w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP Katowice. Od tego dnia będzie można dokonywać oględzin drewna na gruncie.

Wszystkie zainteresowane firmy oraz osoby prywatne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Informacja dodatkowa:

Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC i PEFC.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach pod numerami telefonów 032 6094523 lub 032 6094561.


Spotkanie podsumowujące bogactwo przyrodnicze Doliny Małej Panwi

29 września 2020 r. odbyło się podsumowanie cyklu spotkań dotyczących bogactwa leśnego Doliny Małej Panwi które zorganizowało Nadleśnictwo Zawadzkie wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów” z Ozimka.

Na terenie leśnictwa Dębie miała miejsce część wykładowa prowadzona przez Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego i Prezes LGD Annę Golec oraz warsztaty terenowe pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Malika z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Kielczy, gdzie przy leśniczówce Zarzecze znajduje się Izba Geologiczna, jedyny tego typu obiekt w RDLP Katowice. Głównym twórca Izby był zmarły na początku b.r. prof. dr hab. Joachim Szulc, wybitny naukowiec, geolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aby upamiętnić jego wkład w powstanie Izby Geologicznej uroczyście nadano jej imię zmarłego Profesora. Pamiątkowa tablica została odsłonięta przez jego żonę, Annę.

Rangę imprezy podkreśliła obecność Zastępcy Dyrektora d.s. gospodarki leśnej RDLP w Katowicach Huberta Wiśniewskiego, Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusza Żyłki, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji i stowarzyszeń oraz delegacji pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.


VII Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna

26 września 2020 r. Nadleśnictwo Zawadzkie uczestniczyło w uroczystych obchodach 70 lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i 55 lecia istnienia oddziału zakładowego PTTK w Zawadzkiem. Podczas akcji, nazwanej przez PTTK VII Międzypokoleniową Sztafetą Turystyczną, Nadleśniczy Grzegorz Furmański wspólnie z Prezesem Oddziału Panem Alfredem Feliksem oraz przedstawicielami władz samorządowych posadzili pamiątkowego dęba przed siedzibą oddziału PTTK na Placu Hutnika w Zawadzkiem.

Nadleśnictwo Zawadzkie od wielu lat aktywnie wspiera działania PTTK organizując wspólne imprezy turystyczne: rajdy, zloty, spotkania, aktywnie promując walory turystyczne regionu, rozwijając i propagując inicjatywy i działania na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych.


#sadzimy 2020

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy w całej Polsce łącznie aż milion sadzonek. 

 

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.

Nadleśnictwo Zawadzkie przygotowało młode drzewka sosen, świerków, modrzewi, buków, brzóz, grabów i jaworów.

Po odbiór sadzonek zapraszamy do siedziby nadleśnictwa od godziny 9.00 do 15.00 lub do wyczerpania zapasów!


Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie w województwie śląskim

Informacja prasowa o akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 r. na terenie województwa śląskiego

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około
200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2020 r. z
akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostały wyłączone następujące obszary:

 • gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim;
 • gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim;
 • powiat kłobucki;
 • gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim;
 • powiat raciborski;
 • gmina: Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim;
 • gmina: Lubomia w powiecie wodzisławskim.

 

Łącznie na terenie województwa śląskiego podczas akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Parku Śląskim w Chorzowie (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka) zostanie ręcznie wyłożonych dodatkowo 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

 

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcje wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie w województwie śląskim odbywają się od 1995 r.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję o liczbie przypadków wścieklizny stwierdzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2003 - 2019:

 • w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
 • w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
 •  w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 •  w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 •  w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 •  w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
 •  w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
 •  w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 •  w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.


Udział leśników w obchodach Powiatowego Dnia Weterana

W dniu 1 września 2020 r Nadleśnictwo Zawadzkie brało udział w obchodach Powiatowego Dnia Weterana. Okolicznościową Mszę św. odprawiono w kościele p.w. Św. Wawrzyńca.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie złożył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojny i Przemocy w Strzelcach Opolskich.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.


Nowe zbiorniki wodne z programu Małej Retencji Nizinnej

Klimat na Ziemi zmienia się od wieków. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmiany te znacznie przyspieszyły i zyskały na sile. Jednym z niepokojących zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi jest deficyt wody, który osłabia naturalne zdolności obronne wielu gatunków roślin. Drzewa stają się podatniejsze na choroby i szkodniki, a także wykazują mniejszą odporność na zniszczenia wywołane wiatrem, deszcze lub mrozem. Wysokie temperatury oraz długotrwały brak opadów skutkują również zwiększeniem zagrożenia pożarowego w lasach.

Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę w cyklu obiegu i magazynowania wody. Po opadach deszczu woda gromadzona jest we wszystkich jego warstwach. Zdolność magazynowana wilgoci sprawia, że w lesie panuje specyficzny mikroklimat tworzący korzystne warunki dla zamieszkujących go organizmów a także oddziałujący na sąsiadujące z lasem tereny.

Aby wspomóc ekologiczne funkcje lasów, od wielu lat Nadleśnictwo Zawadzkie realizuje tzw. Program Małej Retencji Nizinnej poprzez budowę zastawek, małych i dużych zbiorników wodnych. Obecne inwestycje są współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zahamowanie odpływu wody pochodzącej z opadów i wzrost potencjału magazynowania wody. Ograniczone zostaną skutki nadmiernej erozji wodnej, a poprzez lepsze nawodnienie terenów wokół zbiorników zwiększy się różnorodność biologiczna.

Po zakończeniu budowy zbiorników retencyjnych w leśnictwach Mosty i Kolonowskie, Nadleśnictwo Zawadzkie przystąpiło do realizacji kolejnych inwestycji:

Lokalizacja

Powierzchnia (ha)

Retencja (m3)

Leśnictwo Łaziska

1,24

16240

Leśnictwo Kolejka

0,53

7634

Leśnictwo Dębie

0,307

4354

Leśnictwo Zarzecze

0,5

8433

Leśnictwo Świerkle

1,5

12000

 

 


Nabór na staż 2020/2021

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Zn. spr.: DP.1125.10.1.2020

 1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie,
  z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.
 2. W terminie do 13 września 2020 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
  3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 1. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:
  1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie
   z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.
 2. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności
  z oryginałem.
 3. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:
  1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
  2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich
   i wyższych szkół leśnych.
  3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.
  W takim przypadku  egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.
 5. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.
 6. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a);  listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ”, na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

UL. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach,

tel. (032) 609-45-93.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45, REGON: 272537539, strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl
  2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod.rdlp@katowice.lasy.gov.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procedury naboru na staż absolwentów szkół średnich i wyższych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
  4. Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa (zgodnie z kategorią archiwalną określoną
   w instrukcji kancelaryjnej PGL LP).
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na staż.
  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
   w tym profilowaniu

Bądź bezpieczny w lesie


Zabiegi ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej

W drugiej i trzeciej dekadzie maja w Nadleśnictwie Zawadzkie prowadzone będą zabiegi ograniczające masowe występowanie osnui gwiaździstej. Ten zabieg to konieczność, pozwalająca zachować trwałość lasów.

W związku z prowadzeniem zabiegów Nadleśnictwo Zawadzkie wprowadziło od 18 maja do odwołania okresowy zakaz wstępu do lasów leśnictw: Zarzecze, Krupski Młyn (interaktywna mapa).

Ten zabieg to konieczność, pozwalająca zachować trwałość lasów.

Osnuja gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią się igłami sosny, początkowo starszych roczników,
a następnie igłami majowymi. Larwy osnui gwiaździstej osiągają wielkość zaledwie 5 -20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich ilościach, że w efekcie ich intensywnego żerowania pędy sosen na setkach hektarów zostają ogołocone z igieł.

Ponieważ sosna dominuje w naszych lasach, masowe pojawy (gradacje) osnui grożą zamieraniem całych połaci drzewostanów. W starszym piśmiennictwie nazywano ją nawet „trądem”, co świadczy o skali zniszczeń dokonywanych przez tego owada.
W okresie II wojny światowej proces obumierania drzewostanów wskutek masowych pojawów osnui gwiaździstej przybrał wręcz charakter klęski. W pierwszych latach po II wojnie światowej masowe występowanie osnui gwiaździstej obejmowało kompleksy borów sosnowych na obszarze między Katowicami, Opolem, Raciborzem, Wieluniem i Częstochową. W 1947 roku  osnuja gwiaździsta występowała na łącznej powierzchni 80 tys. ha. Drzewostany uszkodzone silnymi żerami prześwietlającymi i pełnymi, nie wykazujące regeneracji utraconego igliwia, a jednocześnie zagrożone nadmiernym pojawem szkodników wtórnych usunięto. W roku 1948 podjęto decyzję o wycięciu zrębami zupełnymi około 400 ha takich drzewostanów. Obecnie efekty mogłyby być równie poważne. Owadom liściożernym (igłożernym) sprzyjają warunki klimatyczne: łagodna zima, która nie redukuje ich populacji, a wiosenna susza osłabia odporność drzew.

My leśnicy jesteśmy zobligowani prawem do zachowania trwałości lasów i wykonując systematyczne prace prognostyczne, posiadamy informacje o możliwości masowych pojawów owadów liściożernych. W przypadku m.in. osnui służą do tego jesienne poszukiwania larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Ten i kolejne etapy prognostyczne (liczenie jaj w koronach) nadzorują wyspecjalizowane Zespoły Ochrony Lasu (ZOL).

W leśnictwie stosowane jest dużo działań biologicznych o charakterze profilaktycznym
i ochronnym. Najistotniejsze to wzmacnianie odporności drzewostanów, polegające na dostosowywaniu ich składu gatunkowego do warunków przyrodniczych, różnicowaniu struktury gatunkowej i wiekowej. Ich efekty będziemy jednak obserwować dopiero po wielu latach.

Przekroczone liczby krytyczne (liczba owadów wskazująca na możliwość powstania gołożerów) są jednak sygnałem, że jedyną możliwością ograniczenia populacji  jest zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin. To ważne - zabiegi ograniczające
z użyciem środków ochrony roślin i wykorzystaniu aparatury lotniczej nie są prewencją i nie odbywają się „na wszelki wypadek”. Dochodzi do nich wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia drzewostanów.

Planowany zabieg jest organizowany wypełniając przepisy prawa, m. In. Podlega zgłoszeniu min. 40 dni wcześniej do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Do ostatniego dnia szczegółowo opisana powierzchnia jest weryfikowana: na wypadek zmian pogody, załamania się gradacji, np. w efekcie działalności naturalnych wrogów owadów.

Leśnicy na konkretnych powierzchniach wykonują jeden zabieg w roku,
w przeciwieństwie do upraw rolnych traktowanych środkami ochrony roślin wielokrotnie w sposób totalny. Celem leśników nie jest całkowite wyeliminowanie wybranych owadów a ograniczenie ich populacji, która mogłaby zagrozić trwałości lasu. Owady, których populacje są ograniczane stanowią naturalny składnik ekosystemów.

Zabiegi ochronne wykonywany jest przy użyciu samolotu lub śmigłowca. Dzięki temu można go przeprowadzić w krótkim czasie i na dużej powierzchni. Lotnicze systemy nawigacji satelitarnej pozwalają na dużą precyzję i zapobiegawcze wyłączenie
z oprysku stref buforowych: od pasiek, dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych.

Oprysk lotniczy jest też najmniejszym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, zwierząt
i środowiska. Samolot rozpyla drobną mgiełkę, która osiada wysoko w koronach drzew. Do dna lasu dostaje się zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. Niemniej naszym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. Informacja jest udostępniana także innymi kanałami.

Ze względów zapobiegawczych preparat rozpyla się wyłącznie rano albo o zmierzchu, kiedy pszczoły i inne owady są najmniej aktywne. Przy bezwietrznej pogodzie, by uniknąć znoszenia drobnej mgiełki na inne obszary.

Wszystkie środki ochrony roślin, również ten używany przeciwko osnui gwiaździstej, muszą posiadać rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, zgodną
z normami UE i krajowymi. Lasy Państwowe są też kontrolowane na okoliczność stosowania środków ochrony roślin. Począwszy od zakupów, składowania aż po utylizację pustych opakowań – wszystko podlega rygorystycznym regułom.

Warto też dodać, że Lasy Państwowe finansują szereg badań nad wykorzystaniem do zwalczania szkodliwych owadów ich naturalnych wrogów drapieżników czy też pasożytów.


Obiekty edukacyjne niedostępne

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w związku z trwającym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, do odwołania, nie ma możliwości korzystania z następujących obiektów edukacyjnych:

- Izby Leśno-Przyrodniczej przy biurowcu Nadleśnictwa

- Leśnego Arboretum i Izby Przyrodniczo-Leśnej w leśnictwie Jaźwin

- Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie

- Zespołu Administracyjno-Edukacyjnego przy Leśniczówce Zarzecze


Komunikat

Informujemy, że w Nadleśnictwie Zawadzkie, mamy do rozdania sadzonki drzew. Ich odbiór jest możliwy 24 kwietnia (piątek) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 77 404 96 56, 77 404 96 60, w godz. 10-14, pod siedzibą Nadleśnictwa.

Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 


Lasy znów dostępne, lecz zachowaj ostrożność

Od poniedziałku 20 kwietnia br. znów można swobodnie odwiedzać lasy, także te znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych. W lesie nie ma obowiązku używania maseczki lub zakrywania ust i nosa w inny sposób.

 

W maseczce tylko na parkingu

W nowym rozporządzeniu z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rada Ministrów zniosła obowiązujący wcześniej zakaz korzystania z terenów leśnych pełniących funkcje publiczne, w tym państwowych lasów i parków narodowych. Jedyny wyjątek dotyczy obiektów leśnej infrastruktury turystycznej, takich jak wiaty, miejsca biwakowe, leśne siłownie, place zabaw, wieże lub tarasy widokowe itp. – z nich nadal nie wolno korzystać (§16 ust. 2 pkt 2). Wyłączone z użytkowania obiekty będą odpowiednio oznaczone przez leśników taśmą lub w inny sposób, ale niezależnie od tego stosujmy się do generalnego zakazu korzystania z takich miejsc i urządzeń. Otwarte i dostępne będę natomiast leśne parkingi i miejsca postojowe.

O ile jednak po samym lesie możemy spacerować bez maseczki, to musimy jej użyć przebywając na leśnym parkingu lub miejscu postojowym (§18 ust. 1 pkt 2). - Pamiętajmy, że nadal obowiązują ogólne zalecenia i ograniczenia dotyczące przemieszczania się w czasie epidemii koronawirusa, także w lesie. Powinniśmy zachowywać odpowiednie odstępy od innych osób, unikać grupowania się – przypomina minister środowiska Michał Woś, który rekomendował rządowi zniesienie zakazu korzystania z lasów.

Prosimy, bądźcie odpowiedzialni po prostu, nie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy - w trosce o zdrowie własne, bliskich i innych osób, a także by odciążyć zaangażowany bezpośrednio w walkę z epidemią personel medyczny.

Jak mądrze zaplanować bezpieczne odwiedziny w lesie w obliczu SARS-CoV-2, dowiecie się z naszego poradnika.

93649965_2931863860262128_6310278552440799232_n.jpg

Uwaga, sucho!

Wybierając się na łono natury, pamiętajcie o dużym zagrożeniu pożarowym. Jak wszędzie indziej, w lasach też jest bardzo sucho. To efekt praktycznie bezśnieżnej i wyjątkowo ciepłej zimy oraz braku deszczu wiosną. Prognozy pogody na najbliższe tygodnie nie nastrajają optymistycznie.

Od początku 2020 r. do 17 kwietnia w całej Polsce wybuchło blisko 2247 pożarów lasów, z czego niemal 557 w Lasach Państwowych (tylko w pierwszej połowie kwietnia było ich, odpowiednio, 1588 i 357). W marcu i kwietniu pożarów lasów było więcej niż w tych samym okresie ubiegłego roku, który też stał pod znakiem suszy. W przypadku Lasów Państwowych, które przeznaczają na system ochrony lasów przed ogniem ponad 100 mln zł rocznie (m.in. jako jedyne dysponują flotą kilkudziesięciu samolotów i śmigłowców gaśniczych), większość pożarów udaje się szybko wykryć i ugasić. Dlatego przeciętna powierzchnia jednego pożaru lasu na gruntach LP pozostaje dotąd relatywnie mała (4 ary).

Obecnie w żadnym z 430 nadleśnictw LP nie ma okresowego zakazu wstępu do lasu ze względu na duże zagrożenie pożarowe. Sam fakt, że dane nadleśnictwo znajduje się w prognozowanej strefie „czerwonej”, nie przesądza o konieczności wprowadzenia takiego zakazu. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach, o tym samodzielnie decyduje nadleśniczy, najlepiej znający lokalne warunki.

Natomiast obligatoryjnie powinien on wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego, gdy w danej okolicy wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 rano przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 proc. W praktyce są to rzadkie sytuacje ze względu na zmieniające się dynamicznie warunki pogodowe. Mimo to przy obecnej suszy nie można tego wykluczyć. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa sprawdzajcie aktualizowane codziennie rano i po południu mapy prognozowanego zagrożenia pożarowego w lasach oraz ewentualnych okresowych zakazów wstępu do lasu. Znajdziecie je na stronie Lasów Państwowych oraz na stronie Banku Danych o Lasach i w mobilnej aplikacji mBDL.

Niestety, wiele z pożarów lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej lekkomyślności, między innymi wypalania traw na sąsiadujących łąkach, porzucania niedopałków papierosów. Prosimy, przestrzegajcie przepisów i nie używajcie otwartego ognia w lesie poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi oraz w promieniu 100 m od lasu. Jeśli zaś będąc w lesie widzicie zarzewie ognia, pożar lub nieodpowiedzialne zachowania innych osób, jak najszybciej powiadomcie o tym służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 998.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia (z odpowiedniego dystansu) w lesie!


Konsultacje HCVF-prolongata terminu


Organizacja pracy w Nadleśnictwie

Dotyczy organizacji pracy w Nadleśnictwie Zawadzkie w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 

 1. Wstrzymuję do odwołania z dniem 17.03.2020r sprzedaż detaliczną drewna w leśnictwach i biurze nadleśnictwa
 2. Polecam ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego przy przyjmowaniu interesantów w leśnictwach i biurze nadleśnictwa. Sprawy służbowe należy realizować zdalnie tj. poprzez e-mail lub telefonicznie.
 3. Zobowiązuję leśniczych/podleśniczych do systematycznego sprawdzania służbowej poczty elektronicznej.
 4. Wszyscy pracownicy mający dzieci do lat 8 mogą skorzystać z dodatkowej opieki na dziecko w wymiarze 14 dni kalendarzowych.
 5. Pracownicy biura i pracownicy terenowi mają możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego /po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym/.
 6. Ilość przyjazdów służb terenowych do nadleśnictwa należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Ilość osób w pracujących bezpośrednio w biurze nadleśnictwa zostaje ograniczona dla zapewnienia funkcjonowania jednostki.
 8. Pozostali pracownicy pracujący w systemie zdalnym dostępni są telefonicznie i poprzez e-mail.
 9. Wszystkich pracowników nadleśnictwa zobowiązuję do zapoznania się  z wytycznymi Dyrektora Generalnego LP przesłanych pismem GS.2610.2.2020 z dnia 16 marca 2020r.
 10. Treść niniejszego pisma zamieścić należy:
 1. Na stronie internetowej Nadleśnictwa  Zawadzkie i na profilach społecznościowych
 2. Na tablicach ogłoszeń w leśnictwach
 3. W miejscach ogólnie dostępnych przy siedzibie nadleśnictwa.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Grzegorz Furmański


Ważny Komunikat!

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), Nadleśnictwo Zawadzkie infromujemy o odwołaniu wszystkich zajęć edukacyjnych, spotkań oraz imprez o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i sportowym.

 

Wszystkich interesantów prosimy o załatwianie spraw mailowo lub telefonicznie. Jeżeli uważacie Państwo, że Wasz przyjazd jest niezbędny do nadleśnictwa to prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne.

Nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich, ale wierzymy, że spokój, opanowanie i przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia pozwoli na skuteczną walkę z wirusem.

Dziękujemy za zrozumienie.


Konkurs "Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

I

Konkurs Plastyczno-Literacki 

"Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie"

 

 

 

 Organizatorzy:

 Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Dolina Małej Panwi" w  Zawadzkiem

 przy współudziale Nadleśnictwa Zawadzkie

 

Regulamin VIII Edycji Konkursu Plastyczno-Literackiego

 

 1. Cele konkursu
 1. Poznanie walorów przyrodniczych Doliny Małej Panwi
 2. Promocja zasobów przyrodniczych  Nadleśnictwa Zawadzkie
 3. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 4. Propagowanie właściwego zachowania w lesie
 5. Kształtowanie wrażliwości i szacunku dla przyrod
 6. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci młodzieży

 

 1. Warunki konkursu
 1. Uczestnicy
  Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Czas trwania konkursu
 1. VIII edycja obejmuje rok szkolny 2019/2020
 2. Rozstrzygnięcie, przyznanie i wręczenie nagród - do 15 czerwca 2020r.
 1. Zadania konkursowe

 Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej i opracowanie sprawozdania z jej przebiegu

 1. Wycieczka edukacyjna - grupa uczniów wraz z opiekunem, w porozumieniu z Nadleśnictwem Zawadzkie, organizuje wycieczkę edukacyjną na tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie
 2. Opracowanie sprawozdania z wycieczki – grupa uczniów lub indywidualny uczestnik opracowuje sprawozdanie z wycieczki edukacyjnej w dowolnej formie: praca plastyczna lub literacka lub plastyczno-literacka.

 

 1. Złożenie prac konkursowych

Prace z opisem (imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły, kategoria) należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Nadleśnictwo Zawadzkie, Koło TPL „Dolina Małej Panwi”

ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie,

z dopiskiem Konkurs „Z wizytą w Nadleśnictwie Zawadzkie”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2020 r.

 

Sekretarz Koła TPL pani Agnieszka Jamrozik tel.774049655 w. 331

 

 1. Kryteria oceny prac plastycznych, literackich lub plastyczno-literackich
 1. Pomysłowość ujęcia tematu
 2. Wartość merytoryczna sprawozdania
 3. Zgodność pracy z celami konkursu
 4. Estetyka wykonania pracy konkursowej
 5. Praca plastyczna - format A3 lub większy, praca albumowa - A4 lub większy, praca literacka – dowolny gatunek literacki .

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie analizy nadesłanych prac konkursowych w trzech kategoriach:

- przedszkola

- szkoły podstawowe kl.1-IV

- szkoły podstawowe kl. V-VIII

- szkoły ponadpodstawowe

            2)  Oceny sprawozdań uczestników przeprowadzi komisja konkursowa, powołana

           przez zarząd Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”.

3)  Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu w terminie do 15.06.2020 r.

4) Werdykt komisji konkursowej zostanie podany do publicznej wiadomości,   a nagrody  wręczone laureatom przez Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” i Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w czerwcu 2020 r.

     7.  Nagrody

Zwycięzcy (I, II, III miejsce) w każdej kategorii zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień  i nagród specjalnych. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo modyfikacji podziału nagród.

     8. Postanowienia końcowe

1) Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2) Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu. Będą prezentowane na stronie internetowej TPL przy Nadleśnictwie Zawadzkie oraz na organizowanych wystawach. Uczestnicy przystępując do konkursu automatycznie wyrażają zgodę na publikowanie i eksponowanie swoich prac podczas imprez, wystaw organizowanych przez TPL i Nadleśnictwo Zawadzkie.

               3) Nadleśnictwo zobowiązuje szkołę/y, której/ych uczniowie będą brali udział w konkursie, do

                uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego uczniów ( wg załączonego wzoru nr 1) na przetwarzanie ich danych osobowych przez szkoły oraz Nadleśnictwo Zawadzkie w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz z wykorzystaniem wizerunku uczniów, którzy brali udział w konkursie oraz dostarczenie ich do siedziby nadleśnictwa wraz z pracami konkursowymi, do dnia 30 maja 2020 r. Osoby pełnoletnie ( uczestnicy konkursu, nauczyciele, opiekunowie) składają zgodę na przetwarzanie powyższych danych wg załączonego wzoru nr 2.

                Dane osobowe laureatów konkursu (imię, nazwisko, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna-nauczyciela)

                zastaną opublikowane na stronie internetowej nadleśnictwa, a dane osobowe wszystkich uczestników

                konkursu zostaną podane przy pracach podczas ich wystawy w Nadleśnictwie Zawadzkie”.

 

 

 

                                                                                                                                         Organizatorzy

 

 

 


Konkurs Las w Poezji 2019

To czy będzie woda i las zależy tylko od nas 

J. Mirowski

W dniu 29.10. 2019r  w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się  XII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli:  Publiczna Szkoła Podstawowa  w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Dyrektor PSP w Zawadzkiem Beata Brzezińska,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa Zawadzkie Grzegorz Furmański i Prezes TPL Maria Andrzejewska. W imprezie uczestniczyli gości:  sekretarz gminy p. Małgorzata Kowalska, przedstawiciel Rady Miejskiej Andrzej Włóczyk, członkowie Zarządu TPL Anna Bujmiła,  Zdzisław Siewiera, Ryszard Pagacz, Edward Dziedzic, wiceprezes OZ/PTTK, członkowie Zarządu  RR PSP w Zawadzkiem, Dyrektorzy szkół, rodzice, redaktorzy Strzelca Opolskiego i Krajobrazów Zawadzkiego.

W  konkursie wzięło udział 63  uczestników z 16 placówek oświatowych z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.  Konkurs cieszy się dużą popularnością.

 Uczestnicy wystąpili w  czterech kategoriach: I kat: dzieci przedszkolne i, II kat: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej, III kat:  dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kat: młodzież kl. VII-VIII  i szkół ponadpodstawowych). Jury 7-osobowe (przedstawiciele Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, Sekretarz Gminy, nauczyciele)  pod przewodnictwem p. Agnieszki Jamrozik oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę  następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne.

Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów.  Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach,  przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza  Zajączkowskich.  Na wstępie i w czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 6b – grając na waltorni oraz zabawiała śpiewem Hania Elektorowicz z kl.8a PSP Zawadzkie.

Główne cele konkursu zostały w pełni zrealizowane, a należą do nich: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych, prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych,  znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi. Duże podziękowania należą się  zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej, polonistycznej, a także impreza na której ujawniają się „młode talenty aktorskie”.


— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 113 rezultatów.