Lista aktualności Lista aktualności

Informacje na temat programu "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Zawadzkie przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Obszar prezentowany jest na mapie, która otworzy się po kliknięciu w poniższą grafikę:

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
 2. informacjami, gdzie jest wyznaczone miejsce do rozpalenia ogniska. Miejsce to nie jest zaopatrzone w drewno, dlatego należy je przynieść ze sobą.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu - kliknij tutaj
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. W miesiącu maju 2021 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się one w pododdziałach leśnych: 734 h, 769 b, 770 a, 770 b, 642 c, 662 a, 666 f, 703 f, 664 b. Tereny te oznaczone są żółtymi tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach w rejonie prac. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Obszar, na którym odbywa się polowanie zbiorowe oznakowany jest tablicami informacyjnymi.  Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronach internetowych miejscowych gmin.  
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

W lesie występują również miejsca objęte stałym zakazem wstępu (zgodnie z ustawą o lasach), m.in. uprawy leśne do 4 m, ostoje zwierzyny, co zawsze należy mieć na względzie podczas planowania leśnych wędrówek.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Agnieszka Jamrozik agnieszka.jamrozik@katowice.lasy.gov.pl; 508348383

 


"Ojcowie Niepodległości" - Wystawa plenerowa

Zapraszamy na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”, którą od 5 do 23 maja ( z wyłączeniem 12 maja) można oglądać na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie przy ul. Strzeleckiej 6.

Wystawa jest usytuowana na wewnętrznym terenie Nadleśnictwa Zawadzkie i jest czynna od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

Wystawa składa się z 7 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych. Zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostało sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorami wystawy są dr Zofia Fenrych i Mateusz Lipko we współpracy z: Grzegorzem Czapskim, Maciejem Fryczem, Pawłem Miedzińskim, Magdaleną Ruczyńską, dr. Pawłem Skubiszem i prof. Włodzimierzem Suleją.

Wystawę IPN-u „Ojcowie Niepodległości” będą gościły wszystkie 38 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W latach 2020-2023 przemierzy ponad 6 tys. kilometrów w województwach śląskim i opolskim, a także części małopolskiego i świętokrzyskiego. Jej pierwszymi przystankami były nadleśnictwa Siewierz i Andrychów.

Następnym miejscem prezentacji, po Nadleśnictwie Zawadzkie, będzie Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, gdzie wystawę będzie można oglądać od 25 maja.

Materiały do pobrania


Kordelas Leśnika Polskiego dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie

15 kwietnia b.r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Grzegorz Furmański został uhonorowany najwyższym leśnym odznaczeniem. Kordelas Leśnika Polskiego odebrał z rąk Damiana Siebera, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Honorowe wyróżnienie  jest wyrazem uznania dla wieloletniej aktywności  w wielu sferach życia zawodowego ale też społecznego Nadleśniczego, dla którego rozwój Lasów Państwowych zawsze stanowił priorytet.  Nadanie Kordelasa zbiegło się w czasie z obchodzonym przez Grzegorza Furmańskiego jubileuszem 40 lat pracy w lasach.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął właśnie w Nadleśnictwie Zawadzkie, gdzie od 1985 r. przez 14 lat zajmował kolejno stanowiska: adiunkta, nadleśniczego terenowego oraz zastępcy nadleśniczego. W latach 1999 - 2009 pracował w służbach kontrolnych LP. Od 2009 r. do 2012 r.  zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw gospodarki leśnej. Po 2015 r. kierował nadleśnictwem Turawa, a od 1 marca 2015 r. pełni funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie.

Otrzymanie takiego odznaczenia to wielki zaszczyt i marzenie każdego leśnika.

 Kordelas nadawany jest osobom, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów. Mogą go otrzymać również osoby spoza  środowiska leśników, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych.  Taka forma najwyższego wyróżnienia nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP.

Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej stali nierdzewnej - chromowej i zahartowanej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawiono logo Lasów Państwowych oraz napis Lasy Państwowe w ornamencie roślinnym liści laurowych. Na lewej stronie głowni każdego kordelasa znajduje się jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się także na legitymacji, którą odbiera się razem z kordelasem.


Konkurs STOP ŚMIECIOM W LESIE

Zapraszamy do udziału w konkursie  STOP ŚMIECIOM W LESIE !

Regulamin do pobrania znajduje się w materiałach poniżej.

Materiały do pobrania


Łączą nas drzewa

Pierwszy dzień wiosny to także Międzynarodowy Dzień Lasów. Tego dnia wystartuje ogólnopolska kampania „Łączą nas Drzewa”. Przez prawie półtora miesiąca, do końca kwietnia, w wielu miejscach w Polsce zostaną posadzone drzewa i odbędzie się szereg leśnych imprez.

 

Wydarzenia mają skoncentrować uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie. Zorganizują je Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. 21 marca ogólnopolską akcję „Łączą nas drzewa" zainauguruje Prezydent Andrzej Duda, sadząc pamiątkowy dąb na terenie Nadleśnictwa Garwolin. Przez kolejne tygodnie takie wydarzenia, z udziałem znanych osobistości, odbędą się w każdej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

- Chcemy zaakcentować, że wspólnotę narodową budujemy także w relacjach z ojczystą przyrodą. Przyroda to spuścizna, którą odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następcom. Wyrazem naszej dbałości o przyrodę jest sadzenie drzew i dbałość o nie. Pokażemy, że łączą nas drzewa – zapowiada Edward Siarka, Pełnomocnik Rządu do Spraw Leśnictwa i Łowiectwa.

Jednostki Lasów Państwowych zaplanowały kilkadziesiąt wydarzeń. W całym kraju będą odbywały się zorganizowane leśne spacery, imprezy sportowe, akcje sprzątania i warsztaty. Wszystkie w reżimie sanitarnym, dostosowanym do lokalnie panujących obostrzeń.

Szereg propozycji została przygotowana w taki sposób, by można było z nich skorzystać samodzielnie i w gronie najbliższych członków rodziny. Taki charakter będzie miał spacer w Nadleśnictwie Radomsko. 24 kwietnia leśnicy rozlokują na liczącej ok. 3 km trasie kilka punktów, gdzie będą pokazywać różne ciekawostki. Na jednym ze stanowisk będzie można posadzić własne drzewo. Inną propozycją, obliczoną na kameralne odwiedziny w lesie, są leśne kąpiele. Tę prozdrowotną aktywność będzie można podjąć korzystając z instrukcji przygotowanej przez Lasy Państwowe.

- Przeszło rok przeżyliśmy w cieniu pandemii. Zamknięci w domach, pozbawieni światła słonecznego, ślęcząc przed ekranami. Brak nam kontaktu ze światem. Dlatego proponujemy Polakom, by ruszyli do lasu. By na nowo poczuli łączność z przyrodą – mówi Andrzej Konieczny dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Z uwagi na konieczność ograniczania kontaktów osobistych szereg wydarzeń odbędzie się w trybie on-line. Wirtualne spacery, webinary i lekcje o przyrodzie zostały przygotowane szczególnie z myślą o osobach przebywających na domowej kwarantannie, nie poruszających się samodzielnie.

Podobnie jak w rozpoczęciu, tak też w podsumowaniu i zakończeniu serii wydarzeń weźmie udział Prezydent. Pod koniec kwietnia z udziałem Andrzeja Dudy zostaną zasadzone ostatnie drzewa tegorocznej akcji.


Submisja drewna szczególnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach ogłasza submisję drewna szczególnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2020 r., natomiast rozstrzygnięcie submisji 20 listopada 2020 r. – wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Oferta zawierać będzie surowiec: dębowy, jesionowy oraz modrzewiowy. Surowiec drzewny będzie przygotowany do oględzin dla zainteresowanych na składzie w Jełowej – Nadleśnictwo Turawa.

Katalogi submisyjne zawierające charakterystykę poszczególnych sztuk surowca drzewnego oraz regulamin submisji będą dostępne od 9 listopada 2020 r. w Nadleśnictwie Turawa oraz w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP Katowice. Od tego dnia będzie można dokonywać oględzin drewna na gruncie.

Wszystkie zainteresowane firmy oraz osoby prywatne serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji.

Informacja dodatkowa:

Wystawione drewno w całości objęte jest certyfikatem FSC i PEFC.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach pod numerami telefonów 032 6094523 lub 032 6094561.


Spotkanie podsumowujące bogactwo przyrodnicze Doliny Małej Panwi

29 września 2020 r. odbyło się podsumowanie cyklu spotkań dotyczących bogactwa leśnego Doliny Małej Panwi które zorganizowało Nadleśnictwo Zawadzkie wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów” z Ozimka.

Na terenie leśnictwa Dębie miała miejsce część wykładowa prowadzona przez Nadleśniczego Grzegorza Furmańskiego i Prezes LGD Annę Golec oraz warsztaty terenowe pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Malika z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Kielczy, gdzie przy leśniczówce Zarzecze znajduje się Izba Geologiczna, jedyny tego typu obiekt w RDLP Katowice. Głównym twórca Izby był zmarły na początku b.r. prof. dr hab. Joachim Szulc, wybitny naukowiec, geolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aby upamiętnić jego wkład w powstanie Izby Geologicznej uroczyście nadano jej imię zmarłego Profesora. Pamiątkowa tablica została odsłonięta przez jego żonę, Annę.

Rangę imprezy podkreśliła obecność Zastępcy Dyrektora d.s. gospodarki leśnej RDLP w Katowicach Huberta Wiśniewskiego, Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego Janusza Żyłki, przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji i stowarzyszeń oraz delegacji pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.


VII Międzypokoleniowa sztafeta turystyczna

26 września 2020 r. Nadleśnictwo Zawadzkie uczestniczyło w uroczystych obchodach 70 lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i 55 lecia istnienia oddziału zakładowego PTTK w Zawadzkiem. Podczas akcji, nazwanej przez PTTK VII Międzypokoleniową Sztafetą Turystyczną, Nadleśniczy Grzegorz Furmański wspólnie z Prezesem Oddziału Panem Alfredem Feliksem oraz przedstawicielami władz samorządowych posadzili pamiątkowego dęba przed siedzibą oddziału PTTK na Placu Hutnika w Zawadzkiem.

Nadleśnictwo Zawadzkie od wielu lat aktywnie wspiera działania PTTK organizując wspólne imprezy turystyczne: rajdy, zloty, spotkania, aktywnie promując walory turystyczne regionu, rozwijając i propagując inicjatywy i działania na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych.


#sadzimy 2020

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszej Damy teraz wszyscy mogą z łatwością posadzić własne drzewo. Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadź własne drzewko!

Sadzonki będą rozdawane 18 września 2020 r. w siedzibach wszystkich  430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy w całej Polsce łącznie aż milion sadzonek. 

 

Tego samego dnia akcję oficjalnie zainaugurują Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wezmą udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Zdroje w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017r.  Para Prezydencka wspólnie między innymi z pracownikami administracji publicznej, harcerzami, żołnierzami, strażakami, pracownikami Lasów Państwowych, posadzi na powierzchni blisko 6,44 ha 64 tys. nowych drzew.

Nadleśnictwo Zawadzkie przygotowało młode drzewka sosen, świerków, modrzewi, buków, brzóz, grabów i jaworów.

Po odbiór sadzonek zapraszamy do siedziby nadleśnictwa od godziny 9.00 do 15.00 lub do wyczerpania zapasów!


Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie w województwie śląskim

Informacja prasowa o akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2020 r. na terenie województwa śląskiego

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12 - 30 września 2020 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice - Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około
200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
W 2020 r. z
akcji szczepienia na terenie woj. śląskiego zostały wyłączone następujące obszary:

 • gminy: Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim;
 • gminy: Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim;
 • powiat kłobucki;
 • gminy: Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim;
 • powiat raciborski;
 • gmina: Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim;
 • gmina: Lubomia w powiecie wodzisławskim.

 

Łącznie na terenie województwa śląskiego podczas akcji szczepienia przeciwko wściekliźnie zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Parku Śląskim w Chorzowie (dawniej Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka) zostanie ręcznie wyłożonych dodatkowo 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty jest wyczuwany przez lisy z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, dochodzi do zaszczepienia lisa w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową lisa.

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa śląskiego o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypomina się, iż przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (np. lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem te części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

 

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcje wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie w województwie śląskim odbywają się od 1995 r.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Dodatkowo informuję o liczbie przypadków wścieklizny stwierdzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2003 - 2019:

 • w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
 • w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
 •  w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 •  w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 •  w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 •  w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
 •  w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
 •  w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
 •  w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
 • w 2019 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

 

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.


Udział leśników w obchodach Powiatowego Dnia Weterana

W dniu 1 września 2020 r Nadleśnictwo Zawadzkie brało udział w obchodach Powiatowego Dnia Weterana. Okolicznościową Mszę św. odprawiono w kościele p.w. Św. Wawrzyńca.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie złożył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojny i Przemocy w Strzelcach Opolskich.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.


Nowe zbiorniki wodne z programu Małej Retencji Nizinnej

Klimat na Ziemi zmienia się od wieków. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci zmiany te znacznie przyspieszyły i zyskały na sile. Jednym z niepokojących zjawisk związanych ze zmianami klimatycznymi jest deficyt wody, który osłabia naturalne zdolności obronne wielu gatunków roślin. Drzewa stają się podatniejsze na choroby i szkodniki, a także wykazują mniejszą odporność na zniszczenia wywołane wiatrem, deszcze lub mrozem. Wysokie temperatury oraz długotrwały brak opadów skutkują również zwiększeniem zagrożenia pożarowego w lasach.

Lasy odgrywają niezwykle ważną rolę w cyklu obiegu i magazynowania wody. Po opadach deszczu woda gromadzona jest we wszystkich jego warstwach. Zdolność magazynowana wilgoci sprawia, że w lesie panuje specyficzny mikroklimat tworzący korzystne warunki dla zamieszkujących go organizmów a także oddziałujący na sąsiadujące z lasem tereny.

Aby wspomóc ekologiczne funkcje lasów, od wielu lat Nadleśnictwo Zawadzkie realizuje tzw. Program Małej Retencji Nizinnej poprzez budowę zastawek, małych i dużych zbiorników wodnych. Obecne inwestycje są współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zahamowanie odpływu wody pochodzącej z opadów i wzrost potencjału magazynowania wody. Ograniczone zostaną skutki nadmiernej erozji wodnej, a poprzez lepsze nawodnienie terenów wokół zbiorników zwiększy się różnorodność biologiczna.

Po zakończeniu budowy zbiorników retencyjnych w leśnictwach Mosty i Kolonowskie, Nadleśnictwo Zawadzkie przystąpiło do realizacji kolejnych inwestycji:

Lokalizacja

Powierzchnia (ha)

Retencja (m3)

Leśnictwo Łaziska

1,24

16240

Leśnictwo Kolejka

0,53

7634

Leśnictwo Dębie

0,307

4354

Leśnictwo Zarzecze

0,5

8433

Leśnictwo Świerkle

1,5

12000

 

 


Nabór na staż 2020/2021

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach

ogłasza nabór na staż dla absolwentów szkół średnich i wyższych

Zn. spr.: DP.1125.10.1.2020

 1. Kandydaci ubiegający się o staż w nadleśnictwach RDLP w Katowicach muszą posiadać status absolwenta, tzn.: być osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie,
  z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych: obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.
 2. W terminie do 13 września 2020 r., kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
  1. absolwenci średnich szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. absolwenci wyższych szkół leśnych: podanie o przyjęcie na staż, kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ich ukończeniu.
  3. W podaniu prosimy o dodatkowe podanie preferowanego Nadleśnictwa do odbycia stażu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 1. Do dokumentów, o których mowa wyżej, należy dołączyć:
  1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie
   z załączonym do ogłoszenia wzorem - załącznik nr 1
  2. Oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości, zgodnie z załączonym do ogłoszenia wzorem – załącznik nr 2.
 2. Na żądanie RDLP w Katowicach absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności
  z oryginałem.
 3. W przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc, RDLP w Katowicach przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż, wg następujących zasad:
  1. Egzamin będzie miał formę testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
  2. Zestawy testowe zostaną przygotowane odrębnie dla absolwentów średnich
   i wyższych szkół leśnych.
  3. O terminie i miejscu egzaminu Kandydaci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Absolwenci szkół innych niż leśne będą przyjmowani na staż w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem.
  W takim przypadku  egzamin kwalifikujący na staż będzie miał formę ustną.
 5. Zawiadomienia dotyczące wyników rekrutacji zostaną rozesłane drogą pocztową.
 6. Dokumenty należy złożyć w Wydziale Kadr RDLP w Katowicach, (pokój 104a);  listownie, w kopercie dopiskiem „STAŻ”, na adres:

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH

UL. ŚW. HUBERTA 43-45

40-543 KATOWICE

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kadr RDLP w Katowicach,

tel. (032) 609-45-93.

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, adres: 40-543 Katowice, ul. św. Huberta 43/45, REGON: 272537539, strona internetowa: www.katowice.lasy.gov.pl, poczta elektroniczna: sekretariat@katowice.lasy.gov.pl
  2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod.rdlp@katowice.lasy.gov.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procedury naboru na staż absolwentów szkół średnich i wyższych w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
  4. Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa (zgodnie z kategorią archiwalną określoną
   w instrukcji kancelaryjnej PGL LP).
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury naboru na staż.
  8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
   w tym profilowaniu

Bądź bezpieczny w lesie


Zabiegi ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej

W drugiej i trzeciej dekadzie maja w Nadleśnictwie Zawadzkie prowadzone będą zabiegi ograniczające masowe występowanie osnui gwiaździstej. Ten zabieg to konieczność, pozwalająca zachować trwałość lasów.

W związku z prowadzeniem zabiegów Nadleśnictwo Zawadzkie wprowadziło od 18 maja do odwołania okresowy zakaz wstępu do lasów leśnictw: Zarzecze, Krupski Młyn (interaktywna mapa).

Ten zabieg to konieczność, pozwalająca zachować trwałość lasów.

Osnuja gwiaździsta jest błonkówką, czyli owadem o błoniastych i przezroczystych skrzydłach. Jej larwy żywią się igłami sosny, początkowo starszych roczników,
a następnie igłami majowymi. Larwy osnui gwiaździstej osiągają wielkość zaledwie 5 -20 mm. Mogą jednak pojawiać się w takich ilościach, że w efekcie ich intensywnego żerowania pędy sosen na setkach hektarów zostają ogołocone z igieł.

Ponieważ sosna dominuje w naszych lasach, masowe pojawy (gradacje) osnui grożą zamieraniem całych połaci drzewostanów. W starszym piśmiennictwie nazywano ją nawet „trądem”, co świadczy o skali zniszczeń dokonywanych przez tego owada.
W okresie II wojny światowej proces obumierania drzewostanów wskutek masowych pojawów osnui gwiaździstej przybrał wręcz charakter klęski. W pierwszych latach po II wojnie światowej masowe występowanie osnui gwiaździstej obejmowało kompleksy borów sosnowych na obszarze między Katowicami, Opolem, Raciborzem, Wieluniem i Częstochową. W 1947 roku  osnuja gwiaździsta występowała na łącznej powierzchni 80 tys. ha. Drzewostany uszkodzone silnymi żerami prześwietlającymi i pełnymi, nie wykazujące regeneracji utraconego igliwia, a jednocześnie zagrożone nadmiernym pojawem szkodników wtórnych usunięto. W roku 1948 podjęto decyzję o wycięciu zrębami zupełnymi około 400 ha takich drzewostanów. Obecnie efekty mogłyby być równie poważne. Owadom liściożernym (igłożernym) sprzyjają warunki klimatyczne: łagodna zima, która nie redukuje ich populacji, a wiosenna susza osłabia odporność drzew.

My leśnicy jesteśmy zobligowani prawem do zachowania trwałości lasów i wykonując systematyczne prace prognostyczne, posiadamy informacje o możliwości masowych pojawów owadów liściożernych. W przypadku m.in. osnui służą do tego jesienne poszukiwania larw w ściółce i wierzchniej warstwie gleby. Ten i kolejne etapy prognostyczne (liczenie jaj w koronach) nadzorują wyspecjalizowane Zespoły Ochrony Lasu (ZOL).

W leśnictwie stosowane jest dużo działań biologicznych o charakterze profilaktycznym
i ochronnym. Najistotniejsze to wzmacnianie odporności drzewostanów, polegające na dostosowywaniu ich składu gatunkowego do warunków przyrodniczych, różnicowaniu struktury gatunkowej i wiekowej. Ich efekty będziemy jednak obserwować dopiero po wielu latach.

Przekroczone liczby krytyczne (liczba owadów wskazująca na możliwość powstania gołożerów) są jednak sygnałem, że jedyną możliwością ograniczenia populacji  jest zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin. To ważne - zabiegi ograniczające
z użyciem środków ochrony roślin i wykorzystaniu aparatury lotniczej nie są prewencją i nie odbywają się „na wszelki wypadek”. Dochodzi do nich wyłącznie w sytuacji realnego zagrożenia drzewostanów.

Planowany zabieg jest organizowany wypełniając przepisy prawa, m. In. Podlega zgłoszeniu min. 40 dni wcześniej do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin
i Nasiennictwa. Do ostatniego dnia szczegółowo opisana powierzchnia jest weryfikowana: na wypadek zmian pogody, załamania się gradacji, np. w efekcie działalności naturalnych wrogów owadów.

Leśnicy na konkretnych powierzchniach wykonują jeden zabieg w roku,
w przeciwieństwie do upraw rolnych traktowanych środkami ochrony roślin wielokrotnie w sposób totalny. Celem leśników nie jest całkowite wyeliminowanie wybranych owadów a ograniczenie ich populacji, która mogłaby zagrozić trwałości lasu. Owady, których populacje są ograniczane stanowią naturalny składnik ekosystemów.

Zabiegi ochronne wykonywany jest przy użyciu samolotu lub śmigłowca. Dzięki temu można go przeprowadzić w krótkim czasie i na dużej powierzchni. Lotnicze systemy nawigacji satelitarnej pozwalają na dużą precyzję i zapobiegawcze wyłączenie
z oprysku stref buforowych: od pasiek, dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych.

Oprysk lotniczy jest też najmniejszym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, zwierząt
i środowiska. Samolot rozpyla drobną mgiełkę, która osiada wysoko w koronach drzew. Do dna lasu dostaje się zaledwie 3-4% cieczy roboczej. Badania potwierdzają, że organizmy żyjące na dnie lasu pozostają bezpieczne. Niemniej naszym obowiązkiem jest wprowadzanie zakazu wstępu do lasu na czas wykonywania zabiegu. Informacja jest udostępniana także innymi kanałami.

Ze względów zapobiegawczych preparat rozpyla się wyłącznie rano albo o zmierzchu, kiedy pszczoły i inne owady są najmniej aktywne. Przy bezwietrznej pogodzie, by uniknąć znoszenia drobnej mgiełki na inne obszary.

Wszystkie środki ochrony roślin, również ten używany przeciwko osnui gwiaździstej, muszą posiadać rejestrację do konkretnych zastosowań w leśnictwie, zgodną
z normami UE i krajowymi. Lasy Państwowe są też kontrolowane na okoliczność stosowania środków ochrony roślin. Począwszy od zakupów, składowania aż po utylizację pustych opakowań – wszystko podlega rygorystycznym regułom.

Warto też dodać, że Lasy Państwowe finansują szereg badań nad wykorzystaniem do zwalczania szkodliwych owadów ich naturalnych wrogów drapieżników czy też pasożytów.


Obiekty edukacyjne niedostępne

Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż w związku z trwającym zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, do odwołania, nie ma możliwości korzystania z następujących obiektów edukacyjnych:

- Izby Leśno-Przyrodniczej przy biurowcu Nadleśnictwa

- Leśnego Arboretum i Izby Przyrodniczo-Leśnej w leśnictwie Jaźwin

- Letniej Leśnej Izby Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie

- Zespołu Administracyjno-Edukacyjnego przy Leśniczówce Zarzecze


Komunikat

Informujemy, że w Nadleśnictwie Zawadzkie, mamy do rozdania sadzonki drzew. Ich odbiór jest możliwy 24 kwietnia (piątek) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 77 404 96 56, 77 404 96 60, w godz. 10-14, pod siedzibą Nadleśnictwa.

Grzegorz Furmański

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

 


Lasy znów dostępne, lecz zachowaj ostrożność

Od poniedziałku 20 kwietnia br. znów można swobodnie odwiedzać lasy, także te znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych. W lesie nie ma obowiązku używania maseczki lub zakrywania ust i nosa w inny sposób.

 

W maseczce tylko na parkingu

W nowym rozporządzeniu z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Rada Ministrów zniosła obowiązujący wcześniej zakaz korzystania z terenów leśnych pełniących funkcje publiczne, w tym państwowych lasów i parków narodowych. Jedyny wyjątek dotyczy obiektów leśnej infrastruktury turystycznej, takich jak wiaty, miejsca biwakowe, leśne siłownie, place zabaw, wieże lub tarasy widokowe itp. – z nich nadal nie wolno korzystać (§16 ust. 2 pkt 2). Wyłączone z użytkowania obiekty będą odpowiednio oznaczone przez leśników taśmą lub w inny sposób, ale niezależnie od tego stosujmy się do generalnego zakazu korzystania z takich miejsc i urządzeń. Otwarte i dostępne będę natomiast leśne parkingi i miejsca postojowe.

O ile jednak po samym lesie możemy spacerować bez maseczki, to musimy jej użyć przebywając na leśnym parkingu lub miejscu postojowym (§18 ust. 1 pkt 2). - Pamiętajmy, że nadal obowiązują ogólne zalecenia i ograniczenia dotyczące przemieszczania się w czasie epidemii koronawirusa, także w lesie. Powinniśmy zachowywać odpowiednie odstępy od innych osób, unikać grupowania się – przypomina minister środowiska Michał Woś, który rekomendował rządowi zniesienie zakazu korzystania z lasów.

Prosimy, bądźcie odpowiedzialni po prostu, nie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy - w trosce o zdrowie własne, bliskich i innych osób, a także by odciążyć zaangażowany bezpośrednio w walkę z epidemią personel medyczny.

Jak mądrze zaplanować bezpieczne odwiedziny w lesie w obliczu SARS-CoV-2, dowiecie się z naszego poradnika.

93649965_2931863860262128_6310278552440799232_n.jpg

Uwaga, sucho!

Wybierając się na łono natury, pamiętajcie o dużym zagrożeniu pożarowym. Jak wszędzie indziej, w lasach też jest bardzo sucho. To efekt praktycznie bezśnieżnej i wyjątkowo ciepłej zimy oraz braku deszczu wiosną. Prognozy pogody na najbliższe tygodnie nie nastrajają optymistycznie.

Od początku 2020 r. do 17 kwietnia w całej Polsce wybuchło blisko 2247 pożarów lasów, z czego niemal 557 w Lasach Państwowych (tylko w pierwszej połowie kwietnia było ich, odpowiednio, 1588 i 357). W marcu i kwietniu pożarów lasów było więcej niż w tych samym okresie ubiegłego roku, który też stał pod znakiem suszy. W przypadku Lasów Państwowych, które przeznaczają na system ochrony lasów przed ogniem ponad 100 mln zł rocznie (m.in. jako jedyne dysponują flotą kilkudziesięciu samolotów i śmigłowców gaśniczych), większość pożarów udaje się szybko wykryć i ugasić. Dlatego przeciętna powierzchnia jednego pożaru lasu na gruntach LP pozostaje dotąd relatywnie mała (4 ary).

Obecnie w żadnym z 430 nadleśnictw LP nie ma okresowego zakazu wstępu do lasu ze względu na duże zagrożenie pożarowe. Sam fakt, że dane nadleśnictwo znajduje się w prognozowanej strefie „czerwonej”, nie przesądza o konieczności wprowadzenia takiego zakazu. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach, o tym samodzielnie decyduje nadleśniczy, najlepiej znający lokalne warunki.

Natomiast obligatoryjnie powinien on wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego, gdy w danej okolicy wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 rano przez pięć kolejnych dni wynosi mniej niż 10 proc. W praktyce są to rzadkie sytuacje ze względu na zmieniające się dynamicznie warunki pogodowe. Mimo to przy obecnej suszy nie można tego wykluczyć. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa sprawdzajcie aktualizowane codziennie rano i po południu mapy prognozowanego zagrożenia pożarowego w lasach oraz ewentualnych okresowych zakazów wstępu do lasu. Znajdziecie je na stronie Lasów Państwowych oraz na stronie Banku Danych o Lasach i w mobilnej aplikacji mBDL.

Niestety, wiele z pożarów lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej lekkomyślności, między innymi wypalania traw na sąsiadujących łąkach, porzucania niedopałków papierosów. Prosimy, przestrzegajcie przepisów i nie używajcie otwartego ognia w lesie poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi oraz w promieniu 100 m od lasu. Jeśli zaś będąc w lesie widzicie zarzewie ognia, pożar lub nieodpowiedzialne zachowania innych osób, jak najszybciej powiadomcie o tym służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 998.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia (z odpowiedniego dystansu) w lesie!


Organizacja pracy w Nadleśnictwie

Dotyczy organizacji pracy w Nadleśnictwie Zawadzkie w czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 

 1. Wstrzymuję do odwołania z dniem 17.03.2020r sprzedaż detaliczną drewna w leśnictwach i biurze nadleśnictwa
 2. Polecam ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego przy przyjmowaniu interesantów w leśnictwach i biurze nadleśnictwa. Sprawy służbowe należy realizować zdalnie tj. poprzez e-mail lub telefonicznie.
 3. Zobowiązuję leśniczych/podleśniczych do systematycznego sprawdzania służbowej poczty elektronicznej.
 4. Wszyscy pracownicy mający dzieci do lat 8 mogą skorzystać z dodatkowej opieki na dziecko w wymiarze 14 dni kalendarzowych.
 5. Pracownicy biura i pracownicy terenowi mają możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego /po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym/.
 6. Ilość przyjazdów służb terenowych do nadleśnictwa należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Ilość osób w pracujących bezpośrednio w biurze nadleśnictwa zostaje ograniczona dla zapewnienia funkcjonowania jednostki.
 8. Pozostali pracownicy pracujący w systemie zdalnym dostępni są telefonicznie i poprzez e-mail.
 9. Wszystkich pracowników nadleśnictwa zobowiązuję do zapoznania się  z wytycznymi Dyrektora Generalnego LP przesłanych pismem GS.2610.2.2020 z dnia 16 marca 2020r.
 10. Treść niniejszego pisma zamieścić należy:
 1. Na stronie internetowej Nadleśnictwa  Zawadzkie i na profilach społecznościowych
 2. Na tablicach ogłoszeń w leśnictwach
 3. W miejscach ogólnie dostępnych przy siedzibie nadleśnictwa.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

Grzegorz Furmański


— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 116 rezultatów.