Lista aktualności Lista aktualności

Informacje na temat programu "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Zawadzkie przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Ze względu na trwającą suszę, pomimo wyznaczenia miejsca do rozpalania ognia, prosimy o rezygnację z jego rozniecania, gdyż w obecnych warunkach atmosferycznych istnieje ogromne ryzyko rzprzestrzenienia się pożaru w terenach leśnych. Apelujemy o rozwagę, las rośnie długo a płonie szybko! Jednocześnie informujemy, iż decyzją Nadleśniczego nie dopuszcza się możliwości używania kuchenek gazowych na terenie obszaru objętego programem Zanocuj w Lesie w Nadleśnictwie Zawadzkie.

 

Obszar prezentowany jest na mapie, która otworzy się po kliknięciu w poniższą grafikę:

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
  2. informacjami, gdzie jest wyznaczone miejsce do rozpalenia ogniska. Miejsce to nie jest zaopatrzone w drewno, dlatego należy je przynieść ze sobą.
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu - kliknij tutaj
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. W grudniu 2022 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", prace gospodarcze odbywają się na terenie leśnictwa Kolonowskie oddział 662c, 717l, 719f, 705k, 704o. Tereny te oznaczone są żółtymi tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach w rejonie prac. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Obszar, na którym odbywa się polowanie zbiorowe oznakowany jest tablicami informacyjnymi.  Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronach internetowych miejscowych gmin.  
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

W lesie występują również miejsca objęte stałym zakazem wstępu (zgodnie z ustawą o lasach), m.in. uprawy leśne do 4 m, ostoje zwierzyny, co zawsze należy mieć na względzie podczas planowania leśnych wędrówek.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie Agnieszka Jamrozik, lub (w zastępstwie): Małgorzata Kuźmińska-Kurczyk agnieszka.jamrozik@katowice.lasy.gov.pl  lub malgorzata.kuzminska@katowice.lasy.gov.pl ;  508348383, 77 404 96 55