Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja "Zagrożenia środowiska leśnego"

17 maja b.r. w Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno-Turystycznej w leśnictwie Dębie odbyła się Konferencja zorganizowana przez Nadleśnictwo Zawadzkie i Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” pod nazwą „Zagrożenia abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne środowiska leśnego”.

Tematyka zainteresowała licznie zgromadzonych gości, wśród których byli przedstawiciele samorządów: Janusz Żyłka, Wicestarosta Strzelecki, Mariusz Stachowski, Burmistrz Zawadzkiego, Marcin Wycisło, Wójt Jemielnicy, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Policji, lokalnych organizacji i stowarzyszeń, członkowie Koła TPL i leśnicy.

Prezentacje multimedialne związane z tematyką Konferencji przedstawili: Grzegorz Furmański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie, Zdzisław Siewiera, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Agnieszka Jamrozik, pracownik nadleśnictwa oraz Edward Dziedzic , członek zarządu Koła TPL.