Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs Las w Poezji 2022

 

REGULAMIN

XIII REJONOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„LAS W POEZJI”

 

 

 

Organizatorzy:     Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi”,  Nadleśnictwo Zawadzkie i  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

 

 

 1. CELE KONKURSU:
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody
 • Rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej
 • Kształtowanie zainteresowań uczniów
 • Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania uzdolnień artystycznych
 • Umożliwienie uczniom zaprezentowania utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa
 • Stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w  kategoriach wiekowych:

I kategoria:  dzieci przedszkolne

II Kategoria: dzieci klas I – III szkoły podstawowej,    

III kategoria:  dzieci i młodzież klas IV – VI szkoły podstawowej,

IV kategoria: młodzież kl. VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.

 1. Szkoła (przedszkole) może wystawić do konkursu maksymalnie po jednym uczniu z każdego oddziału (klasy).
 2. Uczestnicy konkursu prezentują wybrany utwór poetycki lub utwór własnego autorstwa o tematyce przyrodniczo-leśnej.
 3. Utwór literacki recytuje jedna osoba (występ indywidualny).
 4. Uczestników konkursu obowiązuje stosowny strój (strój galowy, przebranie).
 5. Uczestnicy konkursu mogą też korzystać z rekwizytów i podkładu muzycznego.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
 • Konkurs odbędzie się 27 października 2022 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem.

Początek imprezy godz. 9:00 –młodsza grupa,12:00 starsza grupa uczestników,

 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY PREZENTACJI UCZESTNIKÓW

Oceny prezentacji uczestników dokona powołana komisja konkursowa, która

             posłuży się następującymi kryteriami:

- wybór utworu poetyckiego zgodnie z tematyką i celami konkursu,

- dykcja, intonacja,

- opanowanie tekstu na pamięć i interpretacja,

- dobór środków przekazu artystycznego,

- ogólne wrażenia artystyczne.

 

     VI.        NAGRODY 

Przewidziano nagrody za I, II, III  miejsce w każdej kategorii wiekowej

oraz wyróżnienia i nagrodę publiczności.

 

     VII.      ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Organizatorzy proszą o zgłoszenie telefoniczne lub e-mailem uczestnictwa szkoły

(przedszkola) w w/w konkursie do dnia 21.10.2022 r.

Formularz zgłoszenia powinien zawierać:

- Liczbę uczestników

- Imię i nazwisko uczestnika (przedszkolaka, ucznia, osoby dorosłej), kategorię wiekową

  (można podać wiek uczestnika)

- Tytuł recytowanego utworu literackiego,  imię i nazwisko autora

- Imię i nazwisko opiekuna

 

Zgłoszenia składać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem

- Nr telefonu / fax – 774616375

- e-mail – sekretariat@psp.zawadzkie.pl

 

 

                                                                                        Organizatorzy