Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Teren Nadleśnictwa Zawadzkie w całości wchodzi w skład Rejonu Hodowlanego CIII „Lasy Puszczy Lublinieckiej" i prowadzi nadzór w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany sporządzony 30.03.2007 r. na najbliższe dziesięciolecie. Tereny leśne Nadleśnictwa Zawadzkie to miejsce występowania dużych ssaków łownych takich jak: jeleń, daniel, sarna, dzik. Cały teren leśny Nadleśnictwa Zawadzkie podzielony jest na obwody łowieckie które dzierżawione są przez Koła Łowieckie. W ramach ochrony miejsc bytowania zwierząt wyznaczono ostoje które objęto zakazem wstępu.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa znajdują się w całości 4 obwody łowieckie oraz częściowo 5 obwodów. Wszystkie obwody dzierżawione są przez 8 Kół Łowieckich:

·      „Leśnik" Kolonowskie,

·      „Szarak" Kielcza

·      „Daniel" Zawadzkie

·      „Akteon" Warszawa

·      „Bór" Kośmidry

·      „Knieja" Gliwice

·      „Dzik" Dobrodzień

·      „Jeleń" Katowice

 

W ostatnich kilku latach – mimo zwiększanego corocznie planu odstrzału - znacząco wzrosła ilość jeleniowatych, szczególnie w okolicach miejscowości Zawadzkie gdzie zwierzyna ta posiada swoje tradycyjne ostoje. Poważnym problemem jest uszkadzanie upraw i młodników przez zwierzynę płową. Działania nadleśnictwa sprowadzają się do koordynowania regulacji stanu ilościowego oraz struktury populacji zwierzyny, urozmaicania ekosystemów leśnych w kierunku zapewnienia większej bazy żerowej dla zwierzyny płowej i  zabezpieczenia upraw repelentami (preparatami odstraszającymi, nietrującymi) oraz grodzenie upraw.

Stan zwierzyny płowej i czarnej na dzień inwentaryzacji zwierzyny (połowa lutego) w okresie danego roku:

 

 

Stan zwierzyny płowej i czarnej na dzień inwentaryzacji zwierzyny (połowa lutego) w okresie danego roku w Kołach Łowieckich na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie:


 

zdj. archiwum nadleśnictwa

zdj. archiwum nadleśnictwa

W drzewostanach Nadleśnictwa w ostatnim czasie obserwowane są również szkody wyrządzane przez bobry. W miesiącu marcu 2011 roku została przeprowadzona na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie inwentaryzacja szkód bobrowych w drzewostanach przyległych wzdłuż rzeki Mała Panew.

zdj. archiwum nadleśnictwa

 

 

zdj. archiwum nadleśnictwa

 zdj. archiwum nadleśnictwa