Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Zawadzkie od 1.07.2001 r. nie prowadzi nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Obecnie nadzór nad przedmiotowymi lasami prowadzi właściwy terytorialnie Starosta w powiecie: strzeleckim, oleskim, lublinieckim i tarnogórskim.