Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne powołano w celu zachowania ekosystemów śródleśnych łąk, naturalnych zbiorowisk wodnych, torfowisk, śródleśnych oczek wodnych i stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt.  Zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami z 2003 i 2004 roku na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie jest ich 41 o łącznej powierzchni 212,29 ha.

Wykaz użytków ekologicznych wg Rozporządzenia Nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8.12.2003 r:

Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5.02.2015 r. ustanowiono użytek ekologiczny "Stawy Pluderskie nr 2 i 3"