Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lat a przeciętna zasobność przekracza 237 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

  •    ponad 81 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej    sosny i świerku
  •    18 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  •    mniej niż 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny 

Udział gatunków lasotwórczych

  •     81 proc. – sosna
  •     8 proc. – brzoza
  •     3 proc -olsza    
  •     3 proc - dąb
  •     3 proc. - świerk
  •     2 proc - pozostałe gatunki

 

   Wielkość pozyskania drewna w stosunku do przyrostu miąższości:
• Przyrost bieżący roczny dla Nadleśnictwa Zawadzkie wynosi: 6,75 m3 / ha
• Bieżący roczny przyrost miąższości wynosi: 124145,0 m3
• Stosunek pozyskania rocznego wg etatu do przyrostu bieżącego wynosi 72%
 

Porównanie wskaźników stanu zasobów drzewnych w kolejnych Planach Urządzania Lasu:

L.p.

Wskaźnik

Jednostka

Stan na:

1.10.1959

1.10.1968

1.01.1982

1.01.1994

1.01.2003

1.01.2013

1.

Przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha w podklasach wieku

IIa

m3

-

46

98

105

117

151

IIb

m3

-

126

173

187

201

209

IIIa

m3

-

159

241

236

262

288

IIIb

m3

-

192

248

268

277

302

IVa

m3

-

201

255

261

291

322

IVb

m3

-

193

251

259

294

333

Va

m3

-

196

252

238

282

328

Vb

m3

-

208

264

254

263

335

VI

m3

-

198

254

256

274

324

VII i st.

m3

-

189

221

214

244

299

Klasa odnowienia

m3

-

88

300

146

-

229

Klasa do odnowienia

m3

-

-

-

127

-

242

Drzewostany o budowie przerębowej

m3

-

-

-

-

-

-

2.

Przeciętna zasobność

m3brutto/ha

141

125

162

177

207

237

3.

Przeciętny wiek

lat

58

54

52

53

54

55

4.

Bieżący roczny przyrost drzewostanów – tablicowy

m3brutto/ha

-

-

-

6,30

6,96

6,75

5.

Bieżący roczny przyrost drzewostanów - zredukowany

m3brutto/ha

-

-

-

3,15

3,48

2,35

6.

Przeciętny przyrost drzewostanów

m3brutto/ha

2,46

2,31

3,17

3,34

3,82

3,50

7.

Uzyskany w ubiegłym okresie bieżący roczny przyrost drzewostanów na 1 ha

 

 

 

 

 

3,47

3,59