Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe utworzono Rozporządzeniem Nr 0151/P/2003 Wojewody Opolskiego z dnia 8.12.2003 r. Zespoły te chronią fragmenty naturalnie ukształtowanych polodowcowych wzniesień morenowych, porastającą je szatę roślinną oraz doliny rzeczne. Zgodnie z Rozporządzeniem jest to 6 kompleksów leśnych o łącznej powierzchni wynoszącej 1665,13 ha do których należą:

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Kocia Góra" to obszar wzniesień morenowych na powierzchni  370,36 ha,

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Mostki" to obszar wzniesień morenowych na powierzchni 501,32 ha,

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Nad Bziniczką" to kompleks leśny położony wzdłuż środkowego odcinka rzeki Bziniczki  na powierzchni 155,43 ha,

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Piaskowa Góra" to obszar wzniesień morenowych na powierzchni 99,88 ha,

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Pod Dębami" to kompleks leśny położony w dolinie rzeki Mała Panew o powierzchni 456,69 ha,

• Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Szczypki" to obszar zalesionych wzniesień morenowych o powierzchni 81,45 ha. 

 

 

 

ZPK Kocia Góra- zdj. A. Kwiecień

ZPK Mostki - zdj. A. Kwiecień