Obiekty edukacyjne

Edukacja ekologiczna rozumiana jest jako proces oddziaływania na świadomość ekologiczną społeczeństwa. Jeżeli oddziaływanie dotyczy ekosystemów leśnych, można mówić o edukacji leśnej. Edukacja leśna /przyrodniczo-leśna/ jako jeden z jej rodzajów, to aktualnie jedno z najważniejszych zadań Lasów Państwowych. Potrzebę jej prowadzenia – poza zadaniami z tego zakresu wynikającymi z Ustawy o lasach- wynika z treści przyjętych przez Rząd dokumentów „Polityka Ekologiczna Państwa” /1992/, oraz „Polityka Leśna Państwa” /1997/. Kierunki rozwoju edukacji oraz wytyczne do tworzenia programu edukacji leśnej społeczeństwa określone zostały w Zarządzeniu nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9.05.2003 r.