Wydawca treści Wydawca treści

Informacje na temat funkcjonowania Centrum Edukacji Leśno-Przyrodniczej w Nadleśnictwie Zawadzkie

Zasady funkcjonowania obiektów edukacyjno-turystycznych w Nadleśnictwie Zawadzkie

Grupy zorganizowane:

 • Izba Leśno-Przyrodnicza przy biurowcu nadleśnictwa
 • Sala edukacyjna w biurowcu nadleśnictwa
 •  Letnia Leśna Izba Edukacyjno-Turystyczna w Leśnictwie Dębie
 •  Zespół Administracyjno-Edukacyjny z Izbą Geologiczną, Łowiecką i Historyczną
  w leśnictwie Zarzecze

Powyższe obiekty dostępne dla grup zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu z Nadleśnictwem  tel. 77/4049660 wew. 331.

 • Izba Przyrodniczo-Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin - dostępne dla grup zorganizowanych w każdy wtorek po uzgodnieniu z leśniczym leśnictwa Jaźwin (Tel. 508348363). Minimalny wiek zwiedzających to 10 lat.

Osoby indywidualne:

 • Izba Leśno-Przyrodnicza przy biurowcu nadleśnictwa-dostępna w każdy wtorek w godzinach 11-13 po uprzednim uzgodnieniu z Nadleśnictwem  tel. 77/4049660 wew. 331.
 • Zespół Administracyjno-Edukacyjny z Izbą Geologiczną, Łowiecką i Historyczną w leśnictwie Zarzecze – dostępny w każdą środę w godzinach 11-13  po uprzednim uzgodnieniu z Nadleśnictwem  tel. 77/4049660 wew. 331.
 • Izba Przyrodniczo-Leśna i Leśne Arboretum przy leśniczówce Jaźwin – dostępne w każdy czwartek w godzinach 10-14 po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym leśnictwa Jaźwin tel. 508348363

Obiekty ogólnodostępne:

 • Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Nad Małą Panwią" w Leśnictwie Rytwiny
  z miejscem widokowym i z „dziką plażą"
 • Ścieżka Przyrodniczo-Edukacyjna „Świerkle" w Leśnictwie Świerkle
 • Zespół Edukacyjno-Przyrodniczy „Malepartus" wraz z przystanią kajakową i kładką pieszą-rowerową  na rzece Mała Panew w Leśnictwie Dębie.
 • Miejsca odpoczynku: „Regolowiec" w Leśnictwie Haraszowskie oraz  „Świerkle" w Leśnictwie Świerkle – dostępne w każdym terminie ,w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca) bez możliwości noclegowych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, dostępnym w zakłądce Turystyka/Regulaminy.

UWAGA!

Informacje dotyczące funkcjonowania obiektów w czasie pandemii:

1. Obiekty edukacyjno-turystyczne nie są dezynfekowane

2. Nadleśnictwo nie zapewnia środków dezynfekcyjnych.

3. Za dopełnienie wszystkich wymogów sanitarnych opisanych w aktualnie obowiązujących wytycznych GIS i MEN odpowiada Zgłaszający/Zamawiający zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych odbywają się w oparciu o "Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Nadleśnictwo Zawadzkie"  i wymagają uzgodnienia terminu co najmniej 14 dni przed przyjazdem oraz przesłania wypełnionego Wniosku ( np.pocztą elektroniczną lub tradycyjną).

Przesłanie wypełnionego Wniosku oznacza akceptację w/w Regulaminu.